Stroomonderbreking = loononderbreking?

Als de elektriciteit deze winter zou uitvallen, dan dreigen veel getroffen bedrijven tijdelijk stil te liggen: geen pc’s, geen verlichting noch verwarming, geen productie noch elektronisch betaalverkeer enzovoort … Wat zijn concreet de gevolgen voor werkgevers én werknemers als de stroom een tijdlang wegvalt?

2 september 2014

Delen

stroomonderbreking

Plicht arbeid te verschaffen

Je werkgever moet in principe de nodige maatregelen treffen om jou werk te kunnen verschaffen en is verplicht loon te betalen voor de verrichte arbeid. Naast technische maatregelen - zoals een noodgenerator of een herschikking van de productielijn, bijvoorbeeld - zal je baas dus ook moeten anticiperen op de gevolgen van stroomschaarste op de werkorganisatie.

De noodplannen en ontkoppelingsgebieden bij de verwachte stroomschaarste zijn vandaag echter nog onduidelijk. Dit is een belangrijk gegeven, want een ondernemer die vooraf geïnformeerd is over mogelijke stroomuitval in zijn bedrijf, kan beter maatregelen treffen om de impact op de goede werking van zijn activiteiten te beperken.

Aangekondigde stroomonderbreking

Bij vooraf aangekondigde risico’s, zoals een stroomonderbreking van enkele uren, moet je baas dus als goede huisvader voorbereidingen treffen om periodes van aangekondigde stroomonderbrekingen te overbruggen. Welke taken blijven sowieso mogelijk? (Onderhoud, archivering, klasseerwerk?) Hoe kan het energieverbruik beperkt worden? Kan er een opleiding of een brainstorming plaatsvinden? Of is dit misschien een uitgelezen kans voor een teambuildingactiviteit? Is occasioneel thuiswerk mogelijk? Of kan transport naar een andere afdeling ingepland worden?

Creativiteit, gezond verstand en wederzijds begrip zijn hier aan de orde. Je kan immers ook thuis geconfronteerd worden met gelijkaardige noodsituaties: veiligheid en verwarming van de woning, onmisbare elektrische toestellen … In wederzijds akkoord kan je misschien inhaalrust of vakantie, betaald of onbetaald, opnemen?

Als je werkgever geen alternatief vindt, en jou dus geen gepast werk kan bezorgen, dan moet hij in principe verder loon uitbetalen. Indien jij het vervangingswerk weigert, dan is hij je geen loon verschuldigd, op voorwaarde dat het aangeboden werk beantwoordt aan jouw lichamelijke en verstandelijke geschiktheden én het werk verenigbaar is met je beroepskwalificatie zonder je materieel of moreel nadeel te berokkenen.

Onverwachte stroomonderbreking

Het is ook mogelijk dat een stroomonderbreking niet vooraf werd aangekondigd. Dan kan je baas veel minder, of soms helemaal niet, anticiperen. Indien hij jou geen vervangingswerk kan voorstellen, dan kan je werkgever bij de RVA tijdelijke werkloosheid voor overmacht inroepen. Hiervoor moet een strikte procedure worden gevolgd en moet de RVA de aanvraag erkennen.

Word je in de loop van de dag naar huis gestuurd, dan zal je baas wél het gewone loon voor die dag moeten uitbetalen.

Wat met het openbaar vervoer?

Werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen door aangekondigde stroomonderbrekingen bij het openbaar vervoer kunnen, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk is namelijk niet onverwacht en gekend vóór het vertrek. Als werknemer had je bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

Toch moet ook hier met gezond verstand en begrip gehandeld worden. Zelfs indien jij alle nodige maatregelen neemt - zoals vroeger vertrekken, bijvoorbeeld - is het nog altijd niet zeker dat je op tijd op het werk zal aankomen. Het kan immers zijn dat jij je helemaal niet naar het werk kan begeven, omdat je onmogelijk je eigen wagen kan gebruiken, omdat carpoolen met een collega geen optie is, of omdat je ook niet te voet kan komen.

Om latere betwistingen te vermijden, verwittigt je baas best vooraf alle werknemers dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren naar aanleiding van aangekondigde stroomonderbrekingen bij het openbaar vervoer. Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden, kan ook in dit geval vakantie of inhaalrust nemen, of zijn uurrooster aanpassen, weliswaar steeds in overleg met de werkgever.

Conclusie

Naarmate het risico duidelijker wordt, zullen de oplossingen dat ook worden. Een eerste en belangrijke stap is het probleem aankaarten in de onderneming en anticiperen door de nodige maatregelen te treffen om de goede werking van het bedrijf in het algemeen en op de werkvloer veilig te stellen.

(kv) - Bron: Partena 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.