Sterkere zorgeconomie als antwoord op vergrijzing

West-Vlaanderen, dat meer dan de andere Vlaamse provincies aankijkt tegen een sterke vergrijzing en een dalende beroepsactieve bevolking, blijft niet bij de pakken zitten. Als antwoord op deze uitdagingen sloten verschillende partners een samenwerkingsprotocol af om de zorg en zorgeconomie in de provincie te versterken.

5 maart 2015

Delen

zorgeconomie
“Zorgactoren en toeleveranciers zijn bereid om samen te werken en te innoveren.” (Inge Taillieu,, coördinator Zorgeconomie POM West-Vlaanderen)

Tijdens het netwerkevenement ‘Zorgeconomie verbindt’, vorige week in Roeselare, ondertekenden verschillende partners een samenwerkingsprotocol, onder meer de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen en Trefpunt Zorg. Daarmee willen zij een antwoord bieden op de grote uitdagingen binnen de zorgeconomie van de toekomst.

“We zijn ons heel erg bewust van het probleem van de vergrijzing en de krimpende beroepsactieve bevolking; op beide vlakken is onze provincie koploper in Vlaanderen”, zegt Jean de Bethune, de West-Vlaamse gedeputeerde voor Economie. “Vandaar dat we in West Deal, het economische transformatieplan voor West-Vlaanderen, veel aandacht hebben voor het uitbouwen van een volwaardig beleid op het vlak van de zorgeconomie. Dat moet toelaten om duurzame (zorg)oplossingen te creëren en tegelijk een nieuwe business te genereren.”

Zorginnovaties stimuleren

De POM was de drijvende kracht achter het samenwerkingsprotocol, waar voorts ook nog iMinds (het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen), het Innovatiecentrum West-Vlaanderen en het Microsoft Innovation Center zich achter scharen.

“De bedoeling van het protocol is om zogenoemde ‘zorgactoren’ – zoals ziekenhuizen en woon- en zorgcentra –, ondernemingen en kennisinstellingen nog dichter bij elkaar te brengen om de zorgeconomie te versterken”, zegt Inge Taillieu, coördinator Zorgeconomie bij de POM West-Vlaanderen. “Zo kunnen we de zorg in onze provincie, die door de vergrijzing in West-Vlaanderen steeds belangrijker zal worden, kwalitatief verder ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook technologische innovaties bij onze bedrijven stimuleren, die op hun beurt geïnspireerd zijn door onderzoek en expertise aan onze kennisinstellingen. Met andere woorden: we willen in West-Vlaanderen extra economische activiteiten ontwikkelen rond de stijgende zorgvraag, die bovendien het potentieel hebben om ook tot ver buiten de provincie te scoren. Al in 2013 werd samen met de stuurgroep zorgeconomie een visie en strategie ontwikkeld rond een ‘verbindende zorgeconomie’. Dit samenwerkingsprotocol maakt een en ander nog concreter, en nu maken we werk van een actieplan.”

Samenwerkingsbereidheid

Voorafgaand aan het netwerkevenement ‘Zorgeconomie verbindt’ en het samenwerkingsprotocol, bracht de POM de zorgsector en de samenwerkingsbereidheid tussen de sector, de bedrijfswereld en de kennisinstellingen uitgebreid in kaart.

POM Zorgeconomie
“De centrale vraag die we ons daarbij stelden was: zijn de zorgactoren en de toeleveranciers van de zorg klaar om samen te innoveren?”, vertelt Inge Taillieu.

“De West-Vlaamse zorgsector is met 52.200 medewerkers, van wie 15.200 in de eerstelijnszorg, nu al een belangrijke economische sector. In juli vorig jaar hielden we een enquête bij alle West-Vlaamse woon- en zorgcentra en ziekenhuizen en bij zo’n 180 toeleveringsbedrijven om te peilen hoe groot de samenwerkingsbereidheid was. Uit de resultaten blijkt dat die er zeker is, al kan het natuurlijk altijd nog beter. 72 procent van de ondervraagde bedrijven heeft de zorgsector als belangrijke markt opgenomen in hun strategie, 54 procent reserveert jaarlijks een budget voor producten- en diensteninnovatie in de zorg, en 57 procent werkt structureel samen met partners bij nieuwe ontwikkelingen voor de zorg. 81 procent van de zorginstellingen is zelf actief bezig met innovatie en niet minder dan 98 procent staat open voor samenwerking met bedrijven voor het ontwikkelen of uittesten van nieuwe producten of diensten. 56 procent van de zorginstellingen werkt nu al samen met bedrijven voor het uittesten van producten en diensten; 38 procent werkt met bedrijven samen om die te ontwikkelen. En eveneens 38% van de zorginstellingen werkt samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, zoals hogescholen, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.”

Groeikansen in de zorgeconomie

Inge Taillieu wijst er op dat zowat elk bedrijf een waardevolle toeleverancier voor de zorgsector kan zijn. En gelet op de groeiende zorgvraag wordt deze sector nog belangrijker. “Of hoe de maatschappelijke uitdaging van een steeds groter aandeel niet-beroepsactieve 65-plussers in onze provincie misschien wel kan omgebogen worden tot een economisch groeiverhaal. Ik denk bijvoorbeeld aan bouwbedrijven en architecten- en ingenieurskantoren voor een aangepaste infrastructuur. Maar ook aan technologische bedrijven, die in sommige gevallen nu al de weg naar de zorginstellingen gevonden hebben, met allerlei communicatie- en assistieve technologie. Een mooi voorbeeld daarvan is het open innovatieplatform van het PRoF consortium. Een succesvolle innovatie en ontwikkeling van producten en diensten voor de zorg komt dus niet alleen de zorgsector ten goede, maar kan ook een positief effect hebben op de hele West-Vlaamse economie en werkgelegenheid.”

(wv) – Foto: (ev) – Meer info: www.zorgeconomie.be

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.