Sophie De Winne: “Kennis oudere werknemers mag niet verloren gaan”

Jobat vroeg Sophie De Winne, docent aan Lessius Antwerpen en de Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven, welke lessen zij heeft getrokken uit 2010. Welke verwachtingen koestert hij over de toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt. Wat heeft onze arbeidsmarkt volgens haar nodig om gezond het nieuwe jaar in te gaan?

6 januari 2011

Delen

Sophie De Winne
“Meten is weten, maar er moet ook vertrouwen zijn” (Sophie De Winne, docent Lessius Antwerpen en Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven)

1. Crisis creatief omzeild

De Winne: “Bedrijven zoals Randstad en Metris vonden originele oplossingen om de crisis het hoofd te bieden, zoals collectief vier vijfde werken of werknemers op vrijwillige basis voltijds of halftijds tijdskrediet laten opnemen. Een creativiteit die aangemoedigd werd door enerzijds de hoge kostprijs van collectief ontslag en herstructureringen, en anderzijds de verwachte krapte op de arbeidsmarkt na de crisis. Ik vind dit een mooi voorbeeld van risicospreiding tussen werknemer en werkgever. Bovendien getuigt het van een langetermijnvisie. Een collectief ontslag leidt vaak tot een negatieve spiraal waarbij ook de mensen vertrekken die een werkgever liever niet had willen laten gaan.”

2. Opgang van telewerken én tijdsregistratie

De Winne: “Telewerken kreeg een boost door het mobiliteitsprobleem. Het helpt mensen ook om een beter evenwicht te vinden tussen arbeid en gezin. Telewerken is gebaseerd op vertrouwen in de werknemer, en de gedachte dat je hem kunt motiveren door meer autonomie te geven over hoe en wanneer het werk wordt gepland. Uiteraard moet de job zich er toe lenen. De persoonlijkheid van de werknemer evenzeer.”

“In contrast hiermee zijn ook controlerende mechanismen zoals prikklok- en tijdsregistratiesystemen in opgang. Binnen HRM is meten tegenwoordig zeer belangrijk. Bovendien biedt de technologie werkgevers de kans om hun dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Deze zaken hebben ongetwijfeld voordelen. De vraag is alleen hoe ver men er kan in gaan zonder paternalistisch te worden en een stap terug in de tijd te zetten. Tegenwoordig bestaan er bijvoorbeeld systemen van gps-tracking. Big brother is watching.”

3. Te weinig aandacht voor kennisondersteunend HRM

De Winne: “De bevordering van kennistransfer en -integratie in organisaties is van zeer groot belang in het licht van de vergrijzing en de uitstroom van kennis als de babyboomers weldra massaal met pensioen gaan. Het is zeker nodig om oudere werknemers langer te laten werken, maar evenzeer om hun kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. Als een werknemer door pensionering het bedrijf verlaat, neemt hij heel wat kennis en ervaring mee die niet op papier staan. De organisatie is bovendien zijn sociaal netwerk kwijt. Veel bedrijven worden hier vandaag al mee geconfronteerd en nemen noodgedwongen hun toevlucht tot kennisrecuperatie: de gepensioneerde werknemers worden als consultants ingehuurd om problemen op te lossen.”

“Duurzamere oplossingen zijn kennistransfer, een jonge medewerker laten meelopen met een werknemer die binnen afzienbare tijd zal vertrekken, en kennisintegratie, het opslaan van individuele kennis in databanken die geconsulteerd kunnen worden door andere werknemers. Bedrijven kijken helaas nog te vaak naar de onmiddellijke kostprijs en te weinig naar de baten op lange termijn.”

Tekst: (jb) / Foto’s: (kb)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.