Schoolverlaters slecht voorbereid op arbeidsmarkt

Slechts 1 op 3 schoolverlaters vindt dat het onderwijs hen goed heeft voorbereid op de werkvloer. Maar ook oudere werknemers maken zich zorgen: 6 op de 10 vrezen dat hun kennis ontoereikend is om langer te werken.

5 november 2014

Delen

schoolverlater
"Zowel werknemers als werkgevers erkennen dat schoolverlaters en oudere werknemers minder kansen krijgen.”

Schoolverlaters vinden dat hun opleiding te weinig is afgestemd op wat bedrijven verwachten van nieuwe werknemers. Oudere werknemers vrezen dat hun opleiding en kennis niet voldoende is om langer te werken of om een nieuwe job te vinden.

Dat blijkt uit een studie van Tempo-Team bij 616 werknemers en 160 werkgevers. De studie peilde naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, opleiding en de kansen om werk te vinden en te houden.

Werk aan de winkel

Om de lacunes in het onderwijs op te vangen en werknemers toe te laten om langer aan de slag te blijven, is ruim de helft van de ondervraagde werknemers en werkgevers van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd in opleiding en begeleiding. Bij oudere werknemers loopt dit op tot 60 procent.

Er is echter nog werk aan de winkel: slechts 1 op 3 werkgevers zegt het voorbije jaar meer kansen gecreëerd te hebben voor oudere werknemers.

Amper een derde van de werknemers vindt dat werkgevers voldoende opleidingskansen bieden, terwijl ruim de helft van de werkgevers hiervan wel overtuigd is. De helft van de werkgevers vindt dat werknemers zelf meer initiatief moeten nemen en om extra opleiding moeten vragen.

Geld en tijd

Een kwart van de werknemers vindt dat hun werkgever voldoende investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Ook hier is de helft van de werkgevers van mening dat dit wel het geval is. Zowel werkgevers en werknemers zijn het er over eens dat geld en tijdsgebrek de belangrijkste hindernissen zijn voor een betere aanpak.

Werknemers maken zich ook grote zorgen over hun kansen op het vinden van een andere job. Meer dan de helft denkt dat hij niet gemakkelijk inzetbaar is in een nieuwe baan.

Veel werknemers hebben overigens geen duidelijk beeld over hun professionele toekomst. 
1 op 5 denkt dat zijn huidige job binnen vijf jaar niet meer zal bestaan door automatisering en technologie. Slechts een minderheid (30%) trekt hieruit de conclusie dat hij zich grondig zal moeten herscholen.

Levenslang leren

“Uit de bevraging blijkt dat vooral oudere werknemers erg pessimistisch zijn over hun perspectieven om langer te werken. Zij worstelen het meest met de toenemende complexiteit en verandering van hun werkomgeving. Het verbaast dan ook niet dat vooral zij vragende partij zijn voor meer opleiding, loopbaanbegeleiding en coaching,” aldus Philippe Melis van Tempo-Team.

Het belang hiervan wordt bevestigd door alle ondervraagden. Zowel werkgevers (68%) als werknemers (75%) zeggen dat levenslang investeren in het aanleren van nieuwe vaardigheden, technieken en kennis de beste garantie biedt om aan de slag te blijven.

Minder kansen

Uit de studie van Tempo-Team blijkt dat vooral schoolverlaters en oudere werknemers slecht scoren in de perceptie van werknemers en werkgevers. Vooral de kansen van de oudere werknemers op de arbeidsmarkt en in het bedrijf zijn precair.

Het onderzoek peilde naar de waardering van werknemers in het algemeen, van schoolverlaters en van oudere werknemers volgens een aantal criteria zoals inzet, loyauteit, opleiding, kansen, aanpassingsvermogen en geleverde inspanningen.

Zowel werknemers als werkgevers erkennen dat schoolverlaters en vooral oudere werknemers beduidend minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt én in het bedrijf, vergeleken met andere werknemers. Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar met het oog op langer werken en werk vinden.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.