Ontslagen wegens hoofdletters in mail

e-mail

Werkneemster Vicki Walker mocht haar boeltje pakken omdat ze haar e-mails in hoofdletters schreef.

Om mails naar haar collega’s kracht bij te zetten, schreef de Nieuw-Zeelandse ze in dikke hoofdletters, zoals bijvoorbeeld: ‘OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT JE NOTA VERWERKT WORDT, VOLG ONDERSTAANDE CHECKLIST.’

Zowel haar collega’s en haar werkgevers vonden die praktijk provocerend. Vicki Walker kreeg dan ook haar ontslag.

Geen geldige reden tot ontslag

Maar daar legde ze zich niet zomaar bij neer. Voor de rechtbank pleitte ze dat ze alleen maar wilde dat haar collega’s de formulieren correct zouden invullen. De rechter oordeelde daarop dat ze onterecht ontslagen werd en wees haar een schadevergoeding van 8.500 euro toe.

Volgens de rechter waren de e-mails geen geldige reden tot ontslag. Zeker niet omdat het bedrijf niets over e-mailgebruik vermeldt in de gedragscode.

Meer info over Ontslagen worden

15/09/2009