Nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid

schijnzelfstandige

Ik werk als zelfstandige voor een bedrijf dat wil dat ik vier dagen per week van 8 tot 5 aanwezig ben. Kan dat? Of loop ik zo het risico als schijnzelfstandige te worden bestempeld?

Je vraagt je af of je als zelfstandige akkoord kan gaan met een vast werkrooster waarbij je 4 dagen per week van 8 tot 5 op het bedrijf aanwezig moet zijn. Je vraag is wellicht ingegeven vanuit de bezorgdheid niet gekwalificeerd te willen worden als een zogenaamde schijnzelfstandige.

Schijnzelfstandige

Een zelfstandige onderscheidt zich van een werknemer door de afwezigheid van een ondergeschikt verband. Een schijnzelfstandige is een persoon die is aangesloten bij het sociale zekerheidsstelsel voor zelfstandigen maar in werkelijkheid in ondergeschikt verband werkt en dus onder het sociale zekerheidsstelsel voor werknemers had moeten ressorteren.

In de huidige stand van wetgeving, waar onder de regering Di Rupo I zal aan gesleuteld worden, moet het eventuele risico op schijnzelfstandigheid beoordeeld worden aan de hand van vier criteria.

  1. De wil van de partijen om een zelfstandige samenwerking aan te gaan. Bestaat een geschreven overeenkomst waarin partijen duidelijk aangeven dat het een zelfstandige samenwerking betreft?
  2. De vrijheid van organisatie van de werktijd. Is men bijvoorbeeld verplicht een werkrooster te respecteren? Moet men zijn afwezigheid rechtvaardigen? Kan men naar keuze verlof opnemen?
  3. De vrijheid van organisatie van het werk. Bestaan afspraken over de manier waarop moet worden gewerkt? Geeft de opdrachtgever gedetailleerde richtlijnen over wat wanneer moet gebeuren?
  4. De mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen. Moet je regelmatig en uitgebreid rapporteren aan de opdrachtgever?

Samenloop van criteria

Elk van deze criteria hebben elk apart genomen geen enkele waarde. Het is de samenloop van meerdere criteria die zal toelaten om te bepalen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. De verplichting een werkrooster te respecteren is zeker een element dat kan wijzen op schijnzelfstandigheid maar zal op zich beschouwd nooit aanleiding geven tot een herkwalificatie. Slechts in de mate een voldoende aantal andere feitelijke aanwijzingen voorhanden is, bestaat een reëel risico op schijnzelfstandigheid.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. – Meer info: werk.belgie.be 

Meer info over Contract , Zelfstandigen en bijberoep

21/03/2012