Nieuwe formule Claeys leidt tot lagere opzegtermijnen

De ‘formule Claeys’ is een begrip. Het is een leidraad voor het berekenen van de opzegtermijnen voor ‘hogere’ bedienden. De update van de formule Claeys bevestigt de dalende trend van de opzegtermijnen.

31 maart 2015

Delen

Ben je in dienst getreden vóór 1/1/2012? Bereken je opzegtermijn dan op basis van de formule Claeys.

De formule Claeys wordt genoemd naar Thierry Claeys, een gerenommeerde advocaat. Hij ontwikkelde in 1974 de 'formule Claeys' voor het berekenen van de opzegtermijn van een ontslagen bediende. Deze formule, gebaseerd op een statistische analyse van de rechtspraak, heeft een zeer ruime ingang gevonden en geldt dikwijls als referentie voor cao’s die gesloten worden naar aanleiding van herstructureringen.

Thierry Claeys is intussen op pensioen, na een carrière van meer dan 30 jaar in het arbeidsrecht. Zijn opvolger Chris Engels van het advocatenkantoor Claeys & Engels geeft een woordje uitleg over de nieuwe formule Claeys.

Voor bedienden die meer dan 32.254 euro verdienen

De formule Claeys wordt vaak gebruikt voor het berekenen van de opzegtermijnen voor hogere bedienden die ontslagen worden. Met ‘hogere’ bedienden worden bedienden bedoeld met een bovengemiddeld inkomen: in 2013 gaat het om een brutojaarloon van minstens 32.254 euro.

De arbeidsovereenkomstenwet geeft geen precieze berekeningswijze voor de opzegtermijnen van deze hogere bedienen. Vandaar dat de formule Claeys voor velen zo’n handig hulpmiddel is. Ze steunt op een analyse van de recente rechtspraak: zo is de nieuwe versie het resultaat van de analyse van de rechterlijke uitspraken van het jaar 2010.

"De formule Claeys krijgt regelmatig een update”, vertelt Chris Engels van het advocatenkantoor Claeys & Engels. “Voor de formule Claeys 2011 werden 643 rechterlijke uitspraken van 2010 geanalyseerd. De nieuwe formule leidt tot iets lagere opzegtermijnen dan diegene die werden berekend door de vorige formule. Daarmee bevestigt ze opnieuw de licht dalende trend van de opzegtermijnen, die reeds sinds de eerste formule van 1974 waarneembaar is."

De formule Claeys versie 2011 ziet er als volgt uit

Voor bedienden met een brutojaarloon tot 120.000 euro: 

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,055) + (jaarloon/1000 x 117,2* /index maand ontslag** x 0,038) – 1,95

Voor bedienden met een brutojaarloon vanaf 120.000 euro:  

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,055) - (jaarloon/1000 x 117,2* /index maand ontslag** x 0,0029) + 2,96


* index consumptieprijzen april 2011, basis 2004

** index consumptieprijzen, basis 2004

Formule Claeys vanaf 2012 niet meer nodig?

Vanaf 1 januari 2012 gelden er nieuwe ontslagregels voor bedienden. Voor hogere bedienden met een jaarloon van meer dan 32.254 euro komen er vaste opzegtermijnen. Ze zullen worden uitgedrukt in kalenderdagen, berekend op basis van de anciënniteit van de werknemer. Voor deze groep bedienden vervalt dus het nut van de formule Claeys.

Let wel op: deze nieuwe ontslagregels gelden alléén voor arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 1 januari 2012.

In volgende gevallen zijn ze dus niet van toepassing: 

  • Voor hogere bedienden met een arbeidsovereenkomst van voor 1 januari 2012, ongeacht wanneer de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd.
  • Voor hogere bedienden met een arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari 2012, maar die vóór die datum ook al een arbeidsovereenkomst hadden bij dezelfde werkgever. In dit geval gelden de oude regels als de onderbrekingsperiode tussen beide arbeidsovereenkomsten kleiner is dan 7 kalenderdagen.

In beide gevallen behoudt de formule Claeys dus zeker haar nut. De formule Claeys is dus niet afgeschreven vanaf 1 januari 2012. "Wel integendeel", zegt Chris Engels. "In het onderzochte staal van de rechtspraak van 2010 bedroeg de langste anciënniteit 40 jaar. Als vandaag een bediende wordt aangenomen die zo'n lange anciënniteit opbouwt, zou de formule Claeys in 2052 nog steeds van nut zijn."

Maar het ontslagrecht zit in woelige wateren. “Nu het Grondwettelijk Hof in juli 2011 besliste dat de gelijkheid tussen arbeiders en bedienden binnen de 2 jaar gerealiseerd moet worden, zijn deze nieuwe ontslagregels wellicht een kort leven beschoren. . De nieuwe ontslagregels houden immers een zeer duidelijke discriminatie in tussen arbeiders en bedienden, en zullen de gelijkheidstest van het Grondwettelijk Hof waarschijnlijk niet doorstaan. Het is dan ook koffiedik kijken hoe de opzegtermijnen na juli 2013 berekend zullen worden. Omwille van die onzekerheid pleit ik dan ook voor de invoering van nieuwe ontslagregels die wél rekening houden met de gelijkheid tussen arbeiders en bedienden”, besluit Engels.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.