Mogen slechte managers aan de top blijven?

Topmanagers die er niet veel van bakken, worden niet snel gevraagd op te krassen. Als ze dan al aan de kant geschoven worden, ligt dat zelden aan ondermaatse prestaties.

Het is dus niet zo dat topmanagers al gauw de biezen moeten pakken als ze de kortetermijndoelstellingen van aandeelhouders niet halen. Die opvallende conclusie trekt Booz & Company uit haar jaarlijks onderzoek naar directiewissels bij multinationals.

Wel zetten raden van bestuur hun topman sinds 2000 sneller aan de deur. Dat ligt doorgaans niet aan hun prestaties, maar aan interne strubbelingen binnen de raad van beheer.

Die beheersraad toont dan weer een voorkeur voor een outsider als topman. Nochtans blijken die het veelal minder goed te doen dan een insider.

Meer info over Samenwerken , Bazen

11/09/2008