Moet ik RSZ betalen op mijn bedrijfswagen?

RSZ bedrijfswagen

De RSZ beschouwt het voordeel voor het persoonlijk en privégebruik van een bedrijfswagen niet als loon. Daarom is een bedrijfswagen dus niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

De RSZ beschouwt het voordeel voor het persoonlijk en privégebruik van een bedrijfswagen niet als loon. Een bedrijfswagen is dus niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Ook op de tankkaart die bij je bedrijfswagen hoort, hoef je geen RSZ te betalen.

Er is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd op dit voordeel. Deze bijdrage is ten laste van je werkgever, en moet aan de RSZ betaald worden voor elke wagen die je werkgever aan zijn werknemers ter beschikking stelt en die zij voor andere dan louter beroepsdoeleinden gebruiken.

In samenwerking met Attentia 

(sm) 

Meer info over Bedrijfswagen

31/07/2017