Moet ik me als jobstudent inschrijven bij het ziekenfonds?

Je bent pas verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds wanneer je een eigen inkomen hebt of 25 jaar wordt.

Jobstudenten blijven ingeschreven op het ziekteboekje van hun ouders. Zolang je als student kinderbijslag ontvangt, blijf je op die manier verzekerd.

Zodra de kinderbijslag wegvalt of je als student na het beëindigen van je studies wachtgeld ontvangt, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds.

Als je als student ouder dan 18 jaar meer dan 240 uur in een kwartaal werkt, zullen jij of je ouders geen kinderbijslag ontvangen voor die kwartalen. Dit betekent echter niet dat je niet meer ingeschreven bent bij een ziekenfonds, tenzij je al 25 jaar bent. Als student blijf je in dat geval ingeschreven staan op het ziekteboekje van je ouders.

Noot: Tussen twee studiejaren gelden geen beperkingen voor het derde kwartaal (juli, augustus en september). Voorwaarde is wel dat je je studies hervat na de zomer.

Meer info over Student , Studentenjob

19/08/2008