Moet het brugpensioen worden afgeschaft? De Vlaamse partijen aan het woord

De verkiezingen van 13 juni 2010 staan voor de deur en alle partijen zijn het erover eens: zij zijn de beste keuze. Maar hoe staan zij tegenover de afschaffing van het brugpensioen?

Een overzicht…

CD&V

Voorlopig vraagt CD&V geen verstrenging van het brugpensioen. De partij wacht eerst de impact af van de maatregelen uit het Generatiepact. In 2011 is er een evaluatie voorzien. Als het brugpensioen dan nog te veel gebruikt wordt, moeten we verdergaan met de financiële ontmoediging.

Groen!

Het brugpensioen moet op termijn opgenomen worden in een overkoepelende tijdsverzekering.

Lijst Dedecker

Van LDD mag het brugpensioen volledig uitdoven. Het kost de belastingbetaler 1,5 miljard euro per jaar en is sociaal onrechtvaardig, aldus de partij: wie nu op zijn 50ste op brugpensioen gaat, krijgt 15 jaar later toch een volledig pensioen zonder al die jaren bijgedragen te hebben.

NVA

Het brugpensioenstelsel moet geleidelijk helemaal uitdoven. Oudere werknemers moeten beter begeleid en geactiveerd worden.

Open VLD

Van Open VLD mag het systeem van brugpensioen geleidelijk uitdoven, om zo de massale vervroegde uittreding van oudere werknemers tegen te gaan. Daarom moet brugpensioen duurder worden voor werkgever én werknemer, vindt de partij. Ook de leeftijdsvoorwaarde voor collectief brugpensioen moet naar omhoog. Tenslotte moeten bruggepensioneerden ook mee ingeschakeld worden in het activeringsbeleid.

sp.a

Neen, zegt SP.A. Het Generatiepact volstaat en heeft het brugpensioen al hervormd. Het aantal bruggepensioneerden daalt en de partij verwacht een verdere daling tegen 2012 wanneer deze maatregelen echt op kruissnelheid komen.

Vlaams Belang

Het brugpensioenstelsel moet volgens Vlaams Belang voorbehouden blijven voor de beroepsgroepen waarvoor het gecreëerd werd: een beperkt aantal arbeidsintensieve en gevaarlijke beroepen, en enkel bij herstructurering of collectieve bedrijfssluitingen.

(mr) 

Meer info over Pensioen , Brugpensioen

27/05/2010