Meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden in Vlaanderen

Volgens de laatste werkloosheidscijfers van de VDAB en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zijn er in Vlaanderen opnieuw meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden. Voor de crisis was dat omgekeerd, toen zochten meer vrouwen dan mannen werk.

Op eind maart 2012 telde Vlaanderen 195.978 niet-werkende werkzoekenden. Daaronder bevinden zich 103.496 mannen tegenover 92.482 vrouwen. Vlaanderen telt dus opnieuw meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden, iets wat vroeger niet het geval was.

De oorzaak?

De snelle omkeer kwam onder meer door de crisis, doordat mannen vaker werken in de conjunctuurgevoelige industrie. Ook was er al vroeger een ommekeer gaande door de de-industralisering, waardoor veel ‘mannelijke’ banen verloren gingen. Vrouwen profiteerden daarentegen vooral van de groei van de dienstensector en het succes van de dienstencheques.

(nm) – bron: vdab.be 

Meer info over Zoektocht

10/04/2012