Meer dan helft RVA-geld gaat naar 50-plussers

De werkloosheidsuitkering wordt steeds meer een ouderenverzekering. Vorig jaar ging voor het eerst meer dan de helft van het geld van de federale werkloosheidsdienst naar 50-plussers, zo blijkt uit de cijfers van de RVA.

Het is de eerste keer dit decennium en waarschijnlijk in de hele geschiedenis van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) dat de kaap van 50 procent wordt overschreden, zo schrijft De Tijd. In 2007 waren de 50-plussers nog goed voor 49,59 procent en in 2003 bereikte hun aandeel een dieptepunt van 44,05 procent.

Stijgend aandeel 50-plussers

Het stijgende aandeel van de 50-plussers is in de eerste plaats het gevolg van de verbetering van de arbeidsmarkt de voorbije jaren. Jongere werkzoekenden profiteerden daar meer van dan de ouderen, die vaak als restgroep achterbleven.

Als we naar de eigenlijke werkloosheidsuitkeringen (met inbegrip van de brugpensioenen) kijken, liep het aandeel van de 50-plussers vorig jaar op tot 57,39 procent.

Meer tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Maar oudere werknemers blijken ook steeds beter de weg te vinden naar de systemen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Hier bedroeg het aandeel van de 50-plussers vorig jaar 57,62 procent.

(26/01/2009)

Meer info over Ontslag , Werkloosheidsuitkering , RVA

26/01/2009