Meer anciënniteit bij grote bedrijven?

anciënniteit

In grote ondernemingen bouwen werknemers gemiddeld zes jaar meer anciënniteit op dan in een kmo.

Verandering van spijs doet eten, ook professioneel. Maar hoe kleiner het bedrijf waar we werken, hoe meer we naar andere werkgevers lonken. In bedrijven met minder dan 100 werknemers zijn personeelsleden gemiddeld elf jaar in dienst. In organisaties met een personeelsbestand van 100 tot 999 werknemers, blijven we drie jaar langer. Koploper zijn ondernemingen met minstens 1.000 werknemers. Daar bedraagt de gemiddelde anciënniteit ruim 17 jaar. “Dat heeft te maken met de interne arbeidsmarkt. In een groot bedrijf zijn er meer mogelijkheden om van functie te veranderen”, merkt professor Geert Van Hootegem op.

In kleine bedrijven zijn momenteel ook meer werknemers op zoek naar een job bij een andere werkgever. 22 procent kijkt latent rond, ruim 7 procent solliciteert actief. In ondernemingen met meer dan 100 werknemers daalt het aantal latente werkzoekenden tot 17 procent. Dat percentage ligt nog eens 3 procentpunten lager bij ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers.

(ks) 

Meer info over Bedrijfspensioen

11/06/2010