Mediaanloon 450 euro hoger dan voor de crisis

De helft van alle loontrekkenden in ons land verdient 2.854 euro bruto of minder. In 2006, voor de crisis, lag het mediaanloon op 2.402 euro, een serieus stuk lager.

8 oktober 2015

Delen

Een greep uit het jongste officiële overzicht van de maandlonen opgemaakt door de FOD Economie:

  • Een voltijds tewerkgestelde werknemer verdient in ons land gemiddeld 3.300 euro bruto per maand.
    Dit cijfer overschat echter de reële loonspreiding. Zo verdient 10% van de werknemers minder dan 2.049 euro bruto per maand. Aan de andere kant van het spectrum ontvangt 10% van de loontrekkenden een bedrag dat hoger ligt dan 5.038 euro.
  • De mediaan ligt op 2.854 euro bruto per maand.
    De helft van de werknemers verdient dus een maandloon dat onder dat bedrag ligt, terwijl de overige loontrekkenden een hoger salaris ontvangen.
  • De meeste loontrekkenden verdienen een brutomaandloon dat zich tussen 2.000 en 3.000 euro bruto per maand bevindt.

Met loon wordt het brutomaandloon bedoeld, inclusief het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het dubbel vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten.

Directeurs van grote ondernemingen verdienen het meest

Als we naar de beroepen kijken, valt de grote spreiding in lonen op. Directeurs van grote ondernemingen ontvangen met een brutomaandloon van 9.018 euro het hoogste salaris.

De top tien van best betaalde beroepen wordt vervolledigd door managers, kaderleden en specialisten in de exacte wetenschappen.

Untitled Document
De 10 best betaalde beroepen Gemiddeld brutomaandloon
1 Directeurs van grote ondernemingen € 9.018
2 Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) € 6.863
3 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied € 6.658
4 Managers op het gebied van professionele diensten € 6.124
5 Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development € 6.091
6 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek € 5.955
7 Wiskundigen, actuarissen en statistici € 5.067
8 Natuurkundigen en scheikundigen € 4.840
9 Managers in de detail- en groothandel € 4.720
10 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) € 4.704

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

Kelners en barmannen verdienen het minst

Directeurs van grote ondernemingen ontvangen vier keer het maandloon van kelners en barmannen, die gemiddeld 2.129 euro verdienen. Ook kappers, schoonheidsspecialisten, schoonmakers en kassiers ontvangen een salaris dat minder dan een kwart bedraagt van het maandloon van een directeur van een grote onderneming.

Untitled Document
De 10 slechtst betaalde beroepen Gemiddeld brutomaandloon
1 Kelners en barmannen € 2.129
2 Kappers en schoonheidsspecialisten € 2.147
3 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers € 2.172
4 Kassiers € 2.220
5 Verkopers in winkels € 2.322
6 Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers € 2.334
7 Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel € 2.351
8 Koks € 2.359
9 Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines € 2.443
10 Ambachtslieden in de voedingsnijverheid (slagers, bakkers, ...) € 2.447

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

De petrochemie betaalt het best

De petrochemische nijverheid is de beste betaler. De gemiddelde lonen liggen er 53% boven het nationale gemiddelde. Consultancykantoren en de ICT-branche vervolledigen de top drie van best betalende sectoren.

Untitled Document
De 10 best betalende sectoren Gemiddeld brutomaandloon
1 Petrochemische nijverheid € 5.039
2 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer € 4.629
3 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten € 4.304
4 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen € 4.275
5 Farmaceutische nijverheid € 4.259
6 Chemische nijverheid € 4.202
7 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied € 4.175
8 Luchtvaart € 4.148
9 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen € 4.131
10 Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's € 4.121

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

In de horeca liggen de lonen het laagst

De laagste lonen zijn terug te vinden in de horeca. Een werknemer van eet- en drinkgelegenheden verdient op maandbasis 28% minder dan het nationaal gemiddelde. Ook bij het verblijfstoerisme liggen de lonen een kwart onder het globale cijfer, terwijl de inzameling en verwerking van afval de top drie van slechtst betalende sectoren afsluit.

Untitled Document
De 10 slechtst betalende sectoren Gemiddeld brutomaandloon
1 Eet- en drinkgelegenheden € 2.389
2 Verschaffen van accommodatie € 2.485
3 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning € 2.601
4 Vervaardiging van meubelen € 2.604
5 Detailhandel € 2.619
6 Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging € 2.624
7 Houtindustrie € 2.700
8 Beveiligings- en opsporingsdiensten € 2.759
9 Vervaardiging van textiel € 2.822
10 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden € 2.855

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 

Leeftijd geeft vooral bij bedienden hoger loon

De leeftijd van een werknemer bepaalt nog steeds in grote mate de omvang van het loonzakje. Dat is veel sterker het geval bij bedienden dan bij arbeiders. Zo verdienen bedienden van 60 jaar of ouder bijna drie keer meer dan bedienden die jonger zijn dan 20 jaar. In vergelijking met bedienden in de leeftijdsklasse 30 tot en met 34 jaar bedraagt de loonspanning 58 %.

Een arbeider van minstens 60 jaar verdient een maandloon dat een derde hoger ligt dan het salaris van arbeiders die jonger zijn dan 20 jaar. In vergelijking met de leeftijdsklasse 30 tot en met 34 jaar bedraagt het verschil in verloning slechts 8 %.

Pendelen naar Brussel loont

Werkgevers in Brussel betalen de hoogste lonen uit. Zo ontvangt een werknemer werkzaam in onze hoofdstad een salaris dat 16% boven het nationale gemiddelde ligt. Ook in de provincies Waals- en Vlaams-Brabant is het vanuit financieel oogpunt interessant werken.

Het loonverschil tussen vrouwen en mannen blijft groot

Met een brutomaandloon van 3.356 euro verdienen mannen 7% meer dan hun vrouwelijke collega’s. Deze cijfers onderschatten bovendien de reële loonhandicap. Vrouwen werken immers vaker deeltijds, wat een impact heeft op hun loonzakje. Als deeltijds tewerkgestelde loontrekkenden mee in rekening worden gebracht, stijgt de loonkloof tussen vrouwen en mannen immers naar 20%.

Studeren loont

Een diploma biedt een goede garantie op een mooi loon. Wie bijvoorbeeld de schoolbanken verlaat met een diploma van het lagere secundair onderwijs, verdient op maandbasis 20% minder dan de gemiddelde Belg. Aan de andere kant van het spectrum vinden we deze werknemers terug die na de middelbare studies besloten verder te studeren. Waar professionele bachelors 8% meer verdienen dan de gemiddelde Belg, stijgt dit voordeel tot 56% voor houders van een master-diploma.

Toelichting bij dit onderzoek:
Dit onderzoek van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium beperkt de analyse tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werken in ondernemingen met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten, worden niet in deze studie opgenomen. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober 2013.
 

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.