Managers slaan bal te vaak mis bij evaluatie

golfen op kantoor

Leidinggevenden beoordelen hun medewerkers slecht, zelfs fout. Dat zegt CIPD, een Britse beroepsvereniging van hr-professionals.

Dat is ronduit erg omdat bedrijven zich op die evaluaties baseren voor het geven van promoties, bonussen en loonsverhogingen. Dat managers hun medewerkers fout evalueren komt in de eerste plaats omdat ze er niet voor zijn opgeleid, zegt CIPD.

Bovendien zien veel te weinig leidinggevenden hun personeel echt 'aan het werk' en worden jobs zo complex dat managers soms nog maar moeilijk kunnen onderscheiden wie precies wat doet.

Oplossing?

Een mogelijke oplossing is het verbeteren van de people skills van leidinggevenden. Ook evaluaties van medewerkers door meer dan één manager zouden misverstanden uit de wereld kunnen helpen.

(wv) - Bron: MARK Magazine 

Meer info over Evaluatie , Gelukkig op het werk , Bazen , Teamwork

13/04/2015