Mag ik zelf kiezen wanneer ik sollicitatieverlof neem?

Normaag gezien bepaal je je afwezigheidsdagen in overleg met de werkgever.

Er zijn echter geen duidelijke regels voorzien. Het uitgangspunt is dat de werkgever en werknemer zich redelijk moeten opstellen en rekening moeten houden met elkaars noden.

“In principe moeten werkgever en werknemer onderling overeenkomen op welke dagen het sollicitatieverlof wordt genomen. Als er geen overeenkomst is, ligt de keuze bij de werknemer. Als de werkgever meent dat de werknemer misbruik maakt van de situatie, bijvoorbeeld door steeds op erg vervelende tijdstippen sollicitatieverlof te nemen, kan hij een procedure voor de arbeidsrechtbank opstarten. Die zal dan zelf de toepassing van het sollicitatieverlof bepalen.”

“Om deze discussie te vermijden, kan je met je werkgever een overeenkomst sluiten waarin jullie bepalen wanneer het sollicitatieverlof wordt opgenomen."

Meer info over Sollicitatieverlof

10/09/2015