Mag ik op het werk mijn hoofddoek dragen?

Onlangs oordeelde een arbeidshof dat de vrijheid om je geloof uit te drukken niet absoluut was. Beperkingen zijn mogelijk wanneer godsdienstige praktijken van die aard zijn dat ze ‘de orde verstoren’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer van een handelsonderneming in contact komt met klanten.

Het verbod om een hoofddoek te dragen steunt dan op objectieve overwegingen, zoals het behouden van het neutraal imago van het bedrijf, en is niet discriminerend.

In deze omstandigheden werd het feit dat een werkneemster het verbod met de voeten getreden had zelfs als een verzwarende omstandigheid beschouwd voor een ontslag om dringende reden.

Het blijft uiteraard een delicate kwestie. Bekijk je concrete werksituatie: kom je in contact met klanten? Indien dat het geval is, kan je werkgever zich hierop beroepen om het dragen van een hoofddoek te verbieden.

i.s.m. Securex       

Meer info over Kledij

07/01/2009