Loon daalt in 2010

minder loon

400.000 bedienden verdienen vanaf deze maand een halve procent minder.

De 400.000 bedienden uit paritair comité 218 zien in januari hun loon met 0,43 procent dalen. Het gaat om sectoren zoals de media, ICT en callcenters. Ruwweg kan je zeggen dat een bediende uit PC 218 met een brutoloon van 2.500 euro netto zo’n 9 euro minder per maand zal verdienen dan in december.

Deze loonsverlaging is het gevolg van de jaarlijkse loonindexering die voor heel wat werknemers negatief uitdraait. De oorzaak daarvan is de negatieve inflatie tijdens een groot deel van 2009. Ook aan de minimumlonen en een aantal premies en vergoedingen wordt geraakt.

Uitstel van executie

Sommige sectoren hebben pas een loonindexering later dit jaar. Verwacht wordt dat de lonen ook zullen dalen in de sectoren waar de loonindexering voorzien is voor de eerste maanden van 2010, zoals voor de garages op 1 februari. De sectoren waar pas op 1 juli de lonen worden aangepast, zullen volgens de huidige voorspellingen ontsnappen aan de negatieve indexsprong.

De sector of de werkgever kan wel beslissen om een negatieve loonindexering niet toe te passen. “Bij vorige negatieve indexsprongen zagen we dat bijna geen enkele sector de lonen ook effectief verlaagde”, zegt Geert Vermeir, senior juridisch adviseur bij SD Worx. “Nu zullen heel wat bedrijven dat wel degelijk doen.”

> Bereken hoeveel jouw loon zal dalen ... of stijgen 

(mr)   

Meer info over Loonindexering , Meer/minder verdienen

08/01/2010