Logistieke en transportsite LAR bestaat 30 jaar

Dertig jaar geleden startten de eerste activiteiten op de logistieke en transportsite LAR, die zich uitstrekt over Kortrijk en Menen. Dat werd woensdag officieel gevierd, met een terug- én een vooruitblik. Op de site werken zo’n 700 mensen.

19 november 2014

Delen

Thomas Vanden Berghe & Eddy Lust, Bitlar
“Regionale logistieke hubs op maximaal 100 kilometer van de zeehavens zijn nodig.” (Thomas Vanden Berghe & Eddy Lust, Bitlar)

Eigenlijk werd woensdag officieel 30 jaar Bitlar gevierd: de beheersmaatschappij van de bedrijvensite LAR, die bedrijven met logistieke en transportactiviteiten groepeert op het grondgebied van Lauwe, Aalbeke en Rekkem – vandaar ook het letterwoord. De eerste activiteiten gingen er in 1984 van start.

Volgens Thomas Vanden Berghe, managing director van de transport- en logistieke groep Ziegler en sinds achttien jaar ondervoorzitter van Bitlar, was het een slimme keuze om bij de oprichting te kiezen voor een coöperatieve vennootschap en alle bedrijven te verplichten om vennoot te worden. “Dat heeft gezorgd voor een erg goede verstandhouding onder de bedrijven. In die zin is Bitlar een soort ‘syndicus’ voor deze bedrijvenzone, en dat is vrij uniek in België.”

Naast de bedrijven zijn ook de steden Kortrijk en Menen, de intercommunale Leiedal en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen vertegenwoordigd in Bitlar.

Logistieke troeven

De LAR is indertijd eigenlijk in het leven geroepen omdat het te druk werd in het centrum van Kortrijk. Tot voor de realisatie van de LAR-site waren het goederenvervoer en de overslag ervan gecentraliseerd op Kortrijk-Weide, en dat was niet langer houdbaar. Na een lange procedure kon uiteindelijk de LAR gerealiseerd worden.

“Doordat hier uitsluitend bedrijven met transport- en logistieke activiteiten gevestigd zijn, is de LAR een bedrijvenzone met een duidelijke identiteit en met ondernemingen die dezelfde soort noden en uitdagingen hebben”, zegt Thomas Vanden Berghe. “Pakweg de laatste tien jaar laat de globalisering van de economie zich hier pas echt gevoelen. Steeds meer is de LAR ook een parking voor buitenlandse chauffeurs, die hier tijdens het weekend overnachten. De LAR is kleurrijker geworden, maar ook dat vraagt om oplossingen, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, sanitair enzovoort.”

De LAR is ideaal gelegen, op een kruispunt van snelwegen en met goede aansluitingen op andere vervoersmogelijkheden dan de weg, zoals binnenscheepvaart en goederenvervoer per trein. Die verschillende ‘vervoersmodi’ op elkaar afstemmen, wordt trouwens voor de hele Vlaamse logistieke ketting dé uitdaging voor de toekomst.

Vanuit verschillende hoeken wordt soms getwijfeld aan de economische meerwaarde van transport- en logistieke activiteiten. “Ik kan alleen maar zeggen dat er blijkbaar toch nood aan is. LAR-Zuid, de langverwachte uitbreiding van deze bedrijvensite, zal in principe binnen de kortste keren uitverkocht zijn”, stelt Eddy Lust, naast schepen in Menen sinds anderhalf jaar ook voorzitter van Bitlar. Aan de realisatie van LAR-Zuid ging een jarenlange discussie vooraf. Sommigen hadden op het grondgebied liever een groenzone gezien. “Ik heb wel oor naar het ecologische verhaal, maar er zijn betere locaties voor te bedenken”, zegt Eddy Lust. “Het is heel eenvoudig: voor België en Vlaanderen is logistiek enorm belangrijk, in een tijd dat de industriële activiteit blijft afnemen”, vult Thomas Vanden Berghe aan. “Dankzij de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge hebben wij ons op logistiek vlak kunnen positioneren; hun economische waarde voor Vlaanderen kan ik niet genoeg benadrukken. Voor een efficiënte logistieke ketting moet je op minder dan 100 kilometer van onze havens grote logistieke hubs hebben, zoals de LAR. De ondernemingen hier stellen samen 700 mensen tewerk.”

Opfrissing en modernisering

Op een verjaardag kan ook al eens vooruitgeblikt worden, bijvoorbeeld naar die ontwikkeling van LAR-Zuid. Die doet de LAR uitbreiden met 17 hectare op Menens grondgebied en 14 hectare op Kortrijks grondgebied. De groep Van Marcke, gespecialiseerd in sanitaire en verwarmingsoplossingen, zal er haar logistieke en transportactiviteiten onderbrengen op het grondgebied Kortrijk. De bouwaanvraag daarvoor wordt nog dit jaar ingediend. De komst van Van Marcke en later nog andere bedrijven zal wellicht ook extra tewerkstelling met zich meebrengen.

“Voor de hele LAR-site is dit een heel belangrijke ontwikkeling; het huidige terrein is helemaal volgebouwd en nu kunnen we verder gaan ontwikkelen”, zegt Eddy Lust. “Het uitstel van de ontwikkeling van LAR-Zuid heeft er wel toe geleid dat een aantal grote spelers die niet meer op de LAR terecht konden, naar andere locaties uitgeweken zijn”, weet Thomas Vanden Berghe. “Dat is natuurlijk wel jammer. Logistieke en transportactiviteiten moet je volgens mij immers zo veel mogelijk regionaal bundelen op een site zoals deze.”

De bestaande LAR-Noord werkt al een tijdje aan een ‘revitaliseringsoperatie’: een opfrissing en modernisering van de site. Een project dat nu even in de koelkast is gestopt, om het efficiënt te doen aansluiten op de toekomstige ontwikkeling van LAR-Zuid.

“De focus op de ‘revitaliseringsoperatie’ moet voor mij liggen op de efficiëntie voor de bedrijven hier, naast het aantrekkelijker maken van de site”, zegt Eddy Lust. Thomas Vanden Berghe is het daarmee eens. “Het toen bedachte concept werkt nog altijd; er zijn hier bijvoorbeeld nauwelijks verkeersongevallen, en ook ik hoop dat men met gezond verstand opteert voor efficiëntie, naast onder meer gescheiden wegen voor vrachtwagens en fietsers.”

(jd)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.