Leuven kiest voor uniforme deliberatieregels

Geslaagd? Of wachten op de deliberatie?

Tot nu toe kon een student met een 7 en een 9 op zijn deliberatielijst zowel geslaagd als gebuisd zijn, wat tot veel verwarring leidde en bovendien ook wel wat oneerlijk is. Aan de K.U.Leuven komt daar vanaf volgend academiejaar verandering in.

De K.U.Leuven hanteert vanaf september dezelfde voorwaarden voor alle studenten. Vanaf nu geldt: een student moet slagen voor alle opleidingsonderdelen, maar mag voor tien procent van de opgenomen studiepunten een kleine onvoldoende hebben. De nieuwe regeling geldt ook voor studenten die deeltijds les volgen, een op maat gemaakt traject afleggen of enkele vrijstellingen hebben.

Pas geslaagd aan de eindmeet

Daarnaast weten studenten pas aan de eindmeet van de opleiding – en dus niet meer na elk jaar – of ze al dan niet geslaagd zijn. Geen paniek, je hoort intussen wel waar je staat, zo kan je makkelijk beslissen welke kleine buizen je wil wegwerken door dat deel opnieuw te studeren.

Meer info over Student

22/07/2009