Leidinggevenden zijn grootste pesters

Ondanks de vele verhalen in de media blijkt dat het aantal werknemers dat zegt slachtoffer te zijn geweest van pesten, agressie, discriminatie of ongewenste intimiteiten op het werk niet gestegen is. De cijfers van begin 2011 verschillen niet significant met die van begin 2010.

13 april 2011

Delen

pesten op het werk

Dat blijkt uit een studie van Securex, een internationale hr-speler. De gegevens van deze studie zijn afkomstig uit zes verschillende benchmarking studies. Bij elk onderzoek werd een bedrijfsonafhankelijke representatieve steekproef van gemiddeld 1.511 werknemers bevraagd.

Pesten komt meest voor

Toch liggen de cijfers nog altijd hoog. 14 procent van de werknemers zegt in 2010 gepest te zijn geweest op het werk. Bij 69 procent is de leidinggevende de dader. Dat is iets meer dan in 2009 (60 procent).

31 procent wordt gepest door een collega, 12 procent door groep collega’s en 7 procent door derden (klanten, leveranciers, patiënten, ...).

Discriminatie door leidinggevende

Discriminatie komt op de werkvloer bijna evenveel voor als pesten. Begin 2011 verklaarde 12 procent van de werknemers gediscrimineerd te zijn geweest. Dat is evenveel als de vorige drie jaar.

Ook hier is de leidinggevende in 70 procent van de gevallen de dader. 25 procent van de discriminatie gebeurt door een collega, 18 procent door een groep collega’s en 5 procent door derden.

Ongewenste intimiteiten

1 werknemer op 100 geeft aan slachtoffer te zijn geweest van ongewenste intimiteiten op het werk, dat is evenveel als begin 2010. In 2008 bedroeg dat nog 5 procent en in 2007 bijna 3 procent.

Ook hier zijn de leidinggevenden met 45 procent de grootste boosdoener. Dat is bijna een verdubbeling tegenover begin 2010 (24 procent toen). In 36 procent van de gevallen is een collega de boosdoener, bij 18 procent een groep collega’s en hetzelfde percentage voor een extern persoon.

Vrouwen zijn vier keer meer slachtoffer van ongewenste intimiteiten dan mannen (2 procent in vergelijking met 0,5 procent).

Agressie minst door leidinggevende

9 procent van de werknemers klaagde over agressie op het werk. Dat is evenveel als begin 2010, maar minder dan in 2009 en 2008 (13 en 14 procent). In 2007 en 2005 werd met 6 en 3 procent slechts weinig agressie op het werk gemeld.

Wie ligt aan de oorsprong van deze agressie? In 57 procent van de gevallen is de dader een extern persoon, bijvoorbeeld een klant, leverancier, patiënt... 29 procent beweerde dat een collega agressief was, bij 22 procent was het de leidinggevende en 6 procent wees een groep collega’s als dader aan.

Verder is er een frappant verschil tussen de privésector en de overheid. Statutaire werknemers bij de overheid werden dubbel zoveel geconfronteerd met agressie (15 procent) als werknemers in de privésector (7 procent).

Goed nieuws

Tot slot het goede nieuws: veel slachtoffers vinden hulp binnen hun eigen organisatie. 77 procent van de werknemers gaf aan bij hun vertrouwenspersoon in de eigen organisatie terecht te kunnen met klachten over ongewenste omgangsvormen.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.