Lagere fietsvergoeding voor snelle e-bike

Wie met een snelle e-bike naar het werk komt, is financieel slechter af dan een collega die met een gewone e-bike rijdt. Dat verschil loopt al snel op tot 50 euro netto per maand.

1 september 2016

Delen

De elektrische fiets of e-bike zit stevig in de lift. Niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook voor het afleggen van de woon-werkverplaatsingen. De elektrische fiets is goed voor het milieu en de gezondheid van de werkende mens…. maar hoe kijken de RSZ en fiscus naar deze e-bikes en de bijhorende fietsvergoeding?

Snelle e-bike halt 45 km/uur

De fiscus en de sociale zekerheid beschouwen een ‘gewone’ e-bike als een fiets. De allerlei voordelen die daaraan verbonden zijn, gelden echter niet wanneer de e-bike tot 45 km/u kan halen (een zogenaamde snelle e-bike of Speed Pedelec). Want die wordt gelijkgesteld met een bromfiets.

Er zijn momenteel 2 varianten van de e-bike op de markt.

1. De ‘gewone’ e-bike waarmee je tot 25 km/uur kan rijden.

2. De snelle e-bike (of speed pedelec) waarmee je 45 km/uur haalt.

“De elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/uur is volgens onze Belgische wegcode geen fiets, maar wel een bromfiets klasse B”, vertelt Veerle Michiels van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx. “Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) peilde alvast naar het standpunt van minister van Financiën Van Overtveldt hieromtrent. Die onderverdeling en financiële consequenties werden in een parlementair antwoord bevestigd door de minister van Financiën.”

En dat heeft zo zijn gevolgen voor de fiscale behandeling van de snelle e-bike. Een werknemer die met een snelle e-bike naar het werk komt, is financieel slechter af dan een collega die met een fiets of ‘gewone’ e-bike rijdt.

  • Een werknemer met snelle e-bike krijgt een lagere fietsvergoeding
    De vrijgestelde fietsvergoeding van 0,22 euro per effectief getrapte kilometer is niet van toepassing voor de woon-werkverplaatsingen met de snelle e-bike. Als de werkgever een vergoeding betaalt omdat de werknemer de woon-werkverplaatsing met de snelle e-bike aflegt, zal er op die vergoeding wel RSZ-bijdragen moeten betaald worden (door de werkgever en werknemer) en wordt er bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Gevolg: een lager nettoloon voor de werknemer, dit verschil loopt snel op tot 50 euro per maand (zie onderstaand voorbeeld).
  • Meer bedrijfsvoorheffing op snelle e-bike
    De fietsvergoeding die een werkgever betaalt voor de snelle e-bike is slechts beperkt vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.
  • Fietsvergoeding snelle e-bike kan extra belast worden als loon
    “Wanneer zo’n snelle e-bike ter beschikking gesteld wordt door de werkgever (dus de werknemer fietst niet met zijn eigen e-bike), is het voordeel dat ontstaat door het gebruik van de fiets slechts beperkt fiscaal vrijgesteld (net zoals bij de bedrijfswagen het geval is). Indien er dan nog een extra vergoeding zou gegeven worden voor de getrapte kilometers, is die vergoeding te beschouwen als loon en dus onderworpen aan RSZ-bijdragen én bedrijfsvoorheffing”, aldus Veerle Michiels van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx.

“De ‘gewone’ e-bike voldoet wél aan de definitie van fiets. Bijgevolg kunnen de gunstige modaliteiten die gelden op het vlak van fietsvergoeding en bij terbeschikkingstelling hiervoor wél toegepast worden.”

Financieel nadeel voor werkgever

De kosten die de werkgever maakt om zijn werknemers aan te moedigen met de fiets naar het werk te komen, genieten in principe van een verhoogde kostenaftrek tot 120%.

Het betreft de kosten gedaan of gedragen om fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen.

Vermits de snelle e-bike geen fiets is, zijn de kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling slechts voor 100% aftrekbaar ipv 120%.

Voorbeeld: verschil al snel 50 euro netto per maand 

We gaan uit van een voltijdse werknemer in een 5-dagenregime, alleenstaand zonder kinderen. Hij woont op 7,5 km van zijn werk en komt dagelijks met zijn eigen fiets werken. Hij ontvangt daarvoor een fietsvergoeding van 0,22 euro per km. Bij 21 gewerkte dagen klokt hij af op 69,3 euro fietsvergoeding.

Woon-werkverplaatsing met een gewone fiets of een elektrische fiets die max 25 km/uur rijdt

Brutoloon voor gewerkte dagen 2.700 euro
Nettoloon
1.818,92 euro 

Wat als de werknemer met de snelle e-bike naar het werk komt? Dan kan hij slechts genieten van een beperkte fiscale vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in de kosten woon-werkverkeer.

Brutoloon voor gewerkte dagen 2.700 euro
Nettoloon
1.766,20 euro

Conclusie: een werknemer die met een snelle e-bike naar het werk komt, is financieel slechter af dan een collega die met een fiets of gewone e-bike rijdt. Dat verschil loopt al snel op tot 50 euro netto per maand.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.