Krijg ik een uitkering tijdens mijn vaderschapsverlof?

Uitkering vaderschapsverlof

De eerste drie dagen betaalt je werkgever je loon gewoon door. De volgende zeven dagen vergoedt het ziekenfonds je.

Je ontvangt 82 procent van je loon (het dagbedrag van dit brutoloon is begrensd tot een goede 100 euro).

Dien een schriftelijke aanvraag in bij de dienst uitkeringen van je ziekenfonds, en voeg een uittreksel van de geboorteakte bij.

Als je meer dan tien dagen vaderschapsverlof opneemt omwille van hospitalisatie of het overlijden van de moeder, licht je je best even bij je ziekenfonds in over de uitkering.

Meer info over Ouderschap

08/09/2008