Krijg ik als stagiair een vergoeding?

Normaal gezien krijg je als stagiair geen vergoeding, maar dat hangt af van school tot school.

Of je een onkostenvergoeding kan krijgen voor gemaakte kosten (zoals een kilometervergoeding), zal je aan je werkgever moeten vragen.

Als je een onbezoldigde stage loopt, heb je ook geen recht op maaltijdcheques. Als je wel een stagevergoeding krijgt en een arbeidsovereenkomst hebt, moet je maaltijdcheques krijgen onder dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden.

Meer info over Student , Stageplaats

27/09/2013