Koen Schoors: “Ontslagen moet makkelijker zijn, aanwerven minder duur”

Jobat vroeg professor Koen Schoors, docent Economie aan de UGent, welke lessen hij heeft getrokken uit 2010. Welke verwachtingen koestert hij over de toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt. Wat heeft onze arbeidsmarkt volgens hem nodig om gezond het nieuwe jaar in te gaan?

6 januari 2011

Delen

Koen Schoors
“Men moet oudere werknemers deeltijds en voor een langer loon in dienst houden tot hun 65ste” (Professor Koen Schoors, docent Economie UGent)

1. Het probleem is niet langer de werkloosheid, maar de invulling van vacatures

Schoors: “Ondanks de economische crisis geraken knelpuntberoepen niet ingevuld. Bovendien gaan heel wat mensen binnenkort op pensioen. Daardoor dreigen er nog meer gaten te vallen in de arbeidsmarkt. We hebben nood aan een nieuw model waarin integratie en activering van potentiële arbeidskrachten centraal staan. Er moeten om te beginnen meer kansen en opleidingen voorzien worden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We laten te veel potentieel liggen, zo verzeilen heel wat mensen onterecht in het beroepsonderwijs.”

“Het andere deel van de oplossing ligt in de activering van werklozen en oudere werknemers. Werklozen worden nog te veel aan hun lot overgelaten. Ze hebben betere incentives nodig om op de arbeidsmarkt te komen, bijvoorbeeld door een forse belastingverlaging van de laagste loonschalen. Als we meer mensen aan het werk krijgen, kunnen de belastingen trouwens voor iedereen omlaag. En als de belastingdruk minder hoog is, kan ook de werkdruk omlaag: dat hangt allemaal samen.”

“Tenslotte moeten we aanvaarden dat oudere werknemers minder productief worden. Je moet ze daarom nog niet op brugpensioen sturen, maar denken aan een andere carrièrestructuur die niet gebaseerd is op toenemende anciënniteit en dito loon. Zo kan je mensen deeltijds en voor een lager loon in dienst houden tot hun 65ste.”

2. De grenzen tussen arbeid en diensten blijven vervagen

Schoors: “We moeten werk maken van een eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden, zoals al in vele andere landen het geval is. Ik zie geen enkel voordeel aan het behouden van dat verschil, tenzij de natuurlijke weerstand die er bestaat tegen het veranderen van structuren. Het is nochtans noodzakelijk om te evolueren naar een dynamische arbeidsmarkt met flexibele carrières.”

3. De ontslagpremies zijn te hoog

Schoors: “Ik pleit voor een systeem waarin je mensen makkelijker kunt ontslaan, maar waarin bedrijven tegelijk worden aangemoedigd om mensen in dienst te nemen, door lagere lasten op arbeid en lagere belastingen. Ons systeem is veel te star, iets wat bedrijven al lang omzeilen door met interimkrachten te werken in plaats van mensen vast in dienst te nemen. Ik vind dat een ontslagvergoeding redelijk moet zijn. Premies die tot twee jaar loon bedragen, slaan nergens op. Daar staat tegenover dat de werkloosheidspremies in eerste instantie hoger moeten zijn om de hogere kans op ontslag te compenseren en na een bepaalde periode laag genoeg moeten worden om werklozen voldoende aan te zetten tot het vinden van nieuw werk.”

Tekst: (jb) / Foto’s: (kb)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.