Kan aan iedere job een concurrentiebeding verbonden zijn?

Of aan een overeenkomst een concurrentiebeding verbonden kan worden, hangt af van het brutojaarloon van de werknemer. De bedragen worden elk jaar geïndexeerd; hieronder vind je de bedragen voor 2013.

 

  • Minder dan 32.254 euro: er kan geen geldig concurrentiebeding zijn.
  • Tussen 32.254 en 64.509 euro: een concurrentiebeding is enkel mogelijk voor functies die uitdrukkelijk bepaald zijn in een sectorale of een ondernemings-cao. Voor handelsvertegenwoordigers is deze clausule altijd geldig.
  • Meer dan 64.509 euro bruto: er is altijd een rechtsgeldig concurrentiebeding mogelijk, tenzij dit in je sector of je onderneming door een cao verboden wordt.

(Update 01.01.2013) 

Meer info over Contract , Concurrentiebeding

27/12/2012