Is er een compensatievergoeding verbonden aan mijn concurrentiebeding?

vergoeding

Ja, tegenover een concurrentiebeding staat ook een compensatie.

Je werkgever moet een eenmalige forfaitaire compensatievergoeding betalen wanneer je het bedrijf verlaat. Deze bedraagt ten minste de helft van het brutoloon dat je tijdens de toepassingsduur van het concurrentiebeding ontvangen zou hebben.

De werkgever kan die vergoeding alleen vermijden door af te zien van het beding. Dat moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor handelsvertegenwoordigers is er in de wet geen compensatievergoeding voorzien als de werkgever een niet-concurrentiebeding opneemt in de overeenkomst

Meer info over Contract , Concurrentiebeding

27/12/2012