Iedereen meer loon, ondanks indexsprong

Ondanks de indexsprong is het loon van heel wat werknemers vanaf januari 2016 gestegen. Dat is te danken aan het ingewikkelde samenspel van cao's en (nieuwe) wetten. De meeste bedienden krijgen zo vanaf 1 januari 0,43% meer loon én ieder jaar in juni een premie van 250 euro bruto.

25 januari 2016

Delen

meer loon

Zonder indexsprong zouden onze lonen nu 2% hoger liggen. Toch krijgen heel wat werknemers sinds januari een hoger loon of meer maaltijdcheques.

Loonnorm

Dit komt doordat niet enkel de indexsprong, maar ook de loonnorm de ruimte voor loonsverhogingen bepaalt. De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten mogen stijgen. Bedoeling is om zo de loonhandicap met de buurlanden stelselmatig weg te werken. Indien de Belgische loonkosten sneller stijgen dan die van onze buurlanden, daalt immers de competitiviteit van onze economie, hetgeen een negatieve weerslag heeft op de werkgelegenheid.

De maximale verhoging van de lonen werd voor het jaar 2015 op 0 % vastgesteld en voor het jaar 2016 op 0,5 % van de brutoloonmassa (de totale kost voor de werkgever, alle lasten inbegrepen). Daarboven mogen in 2016 de lonen maximaal stijgen met 0,3 % van de nettoloonmassa (zonder bijkomende kosten voor de werkgever).

Dat de lonen van veel werknemers vanaf 1 januari stijgen, komt dus door de invulling van deze loonnorm-enveloppes. Een werkgever beschikt daardoor over een beperkte marge in het voeren van een individueel loonbeleid. “De loonnorm van 2016 werd door heel wat sectoren aangewend om een koopkrachtverhoging toe te kennen, hetzij onder de vorm van een loonsverhoging, hetzij onder de vorm van maaltijdcheques of nog een ander voordeel”, vertelt Els Vanderhaegen, Legal Manager bij Securex.

Loonsverhogingen

“De indexsprong blokkeert niet de indexformules van de sectoren zelf. Elke sector mag dus zijn indexformule verder toepassen, maar moet in deze formule gebruikmaken van het geblokkeerde indexcijfer vanwege de indexsprong”, vertelt Els Vanderhaegen, Legal Manager bij Securex.

Onder andere in deze sectoren zullen hierdoor de lonen stijgen vanaf 1 januari 2016:

 • Meeste bedienden (PC 200, het vroegere PC 218): + 0,43%
 • Voedingsnijverheid (PC 118)
 • Bouwsector (Paritair Comité 124)
 • Voedingshandel (PC 119)
 • Horeca (PC 302)
 • Metaalsector (PC 111)
 • Stoffering- en houtbewerking (PC 126)

Meer maaltijdcheques

Een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques is voorzien in onder andere de volgende sectoren:

 • Textiel (PC 120)
 • Drukkerijen (PC 130): verhoging maaltijdcheques met 1,25 euro
 • Steenbakkerijen (PC 114)
 • Terugwinning van grondstoffen (PC 142): verhoging maaltijdcheques met 1 euro

Premie of gelijkwaardig voordeel

Heel wat sectoren kennen een premie toe aan hun werknemers die kan omgezet worden in een ander gelijkwaardig voordeel.

De meeste bedienden (PC 200) krijgen zo vanaf juni 2016 jaarlijks 250 euro bruto extra. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel (bv. via de toekenning van maaltijdcheques).

Voor de meeste bedienden zal trouwens in april 2016 de indexblokkering vermoedelijk stoppen, indien de inflatie verder toeneemt.

Meer nettoloon door tax shift

In het kader van de tax shift wil de regering de koopkracht verhogen door volgende maatregelen over verschillende jaren te combineren:

 • geleidelijke afschaffing van het belastingtarief van 30%
 • verhoging van de forfaitaire beroepskosten
 • verhoging van de belastingvrije som

Deze belastingmaatregelen werden “verrekend” in de bedrijfsvoorheffing waardoor ze direct voelbaar zullen zijn voor de werknemers (vanaf inkomsten 2016).

Een concreet cijfervoorbeeld

Peter verdient 2.800 euro bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2015 en wat het verschil is in 2016.

  Inkomstenjaar 2015 Inkomstenjaar 2016
Bruto 2.800 2.800
RSZ -365,96 -365,96
Belastbaar 2.434,04 2.434,04
BEDRIJFSVOORHEFFING  -685,57  -640,02 
Bijz. bijdrage sociale zekerheid -25,31 -25,31
Netto 1.723,16 1.768,71

Zoals je kan zien, zal er in 2016 +/- 45 euro per maand minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het loon van Peter, waardoor hij netto meer overhoudt.

De impact van bovenstaande maatregelen is wel niet voor iedereen hetzelfde. Zo zullen werknemers met een laag of gemiddeld loon in het algemeen meer overhouden dan iemand met een hoger loon.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.