Hoeveel mag een jobstudent verdienen?

Jobstudent loon

Iedere belastingplichtige heeft in België recht op een “belastingvrije som” van 7.350 euro (inkomstenjaar 2014) als het belastbaar inkomen kleiner is dan 25.270 euro. Tot 7.350 euro hoef je dus geen belastingen te betalen.

Een student die slechts één maand werkt, is de fiscus dus meestal geen cent verschuldigd.

Hoe bereken je het netto belastbaar inkomen van een jobstudent?

Het uitgangspunt is het brutoloon. Daarvan trek je de betaalde sociale bijdragen (RSZ) af. Verder mag je daarvan ook je beroepskosten aftrekken (effectieve kosten met bewijsstukken of forfaitair). Het resultaat is het netto belastbaar inkomen. Uiteraard moet je bij je studentenloon ook eventuele andere inkomsten optellen. Een studietoelage wordt niet meegeteld, onderhoudsgelden daarentegen wel, maar slechts voor 80%. Deze onderhoudsgelden vallen onder de noemer “diverse inkomsten”.

Percentages voor forfaitaire beroepskosten voor (bruto)bezoldigingen van werknemers:

  • 28,7% van de eerste schijf van 5.650,00 euro
  • 10% van de schijf van 5.650,00 EUR tot 11.220,00 euro
  • 5% van de schijf van 11.220,00 EUR tot 18.670,00 euro
  • 3% van de schijf boven 18.670,00 euro

in samenwerking met Securex 

Meer info over Studentenjob

08/10/2014