Hoeveel is een maaltijdcheque waard?

Hoeveel is een maaltijdcheque waard

De maximale zichtwaarde van een maaltijdcheque bedraagt momenteel 6 euro. Je werkgever mag zelf de zichtwaarde van de maaltijdcheque bepalen.

Om de nettokoopkracht van de werknemers te vergroten, hebben de sociale partners beslist om de maximale nominale waarde van de maaltijdcheque te verhogen tot 7 euro. Voortaan is ook de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque voor maximaal 1 euro fiscaal aftrekbaar. Deze beslissing treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2009. De wet wordt weldra verwacht.

Let wel op, jij moet per maaltijdcheque een bijdrage betalen. De werkgever mag nl. maximum 4,91 euro (binnenkort 5,91 euro) betalen van de waarde van een maaltijdcheque en de werknemer moet minimaal een eigen bijdrage leveren van 1,09 euro. Je eigen bijdrage wordt op je loonfiche met je nettoloon verrekenend.

Stel dat je 225 dagen effectief werkt in een gegeven jaar en dat je cheques ontvangt met een waarde van 7 euro, dan kan je voor 1575 euro naar de winkel gaan of op restaurant. Van die 1575 euro heb jij slechts 245,25 euro zelf betaald. Dat is amper 16 procent.

Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en zijn niet fiscaal belastbaar voor de werknemer.

Meer info over Maaltijdcheques

08/09/2008