Hoeveel extra belastingen moet je betalen op je bedrijfswagen door de CO2-fraude?

Dat bepaalde autoconstructeurs fraude hebben gepleegd met de CO2-uitstoot, heeft niet enkel gevolgen voor het milieu. Voor werknemers met een bedrijfswagen betekent het in principe ook een lager nettoloon.

3 december 2015

Delen

De CO2-uitstoot van een wagen speelt immers een belangrijke rol in het berekenen van de belastingen die je betaalt op een bedrijfswagen.

Hogere CO2-uitstoot betekent hogere belastingen

Sinds 2012 geldt er een nieuwe berekeningswijze om het voordeel alle aard (VAA) te bepalen, hierbij speelt de CO2-uitstoot een heel belangrijke rol. Dit VAA bepaalt hoeveel belastingen je betaalt op je bedrijfswagen en hoeveel nettoloon je overhoudt.

Het voordeel van alle aard wordt bepaald op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Het CO2-percentage in de berekening wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een bepaald voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot.

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 110 g/km;
  • voor de dieselwagens: 91 g/km.

Hoe lager de CO2-uitstoot van je wagen, hoe lager het VAA en dus hoe minder belastingen je moet betalen. De CO2-fraude van bepaalde autoconstructeurs heeft tot gevolg dat de echte CO2-uitstoot voor bepaalde bedrijfswagens hoger ligt dan deze die wordt vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het VAA ligt dus in werkelijkheid hoger dan hetgeen berekend werd om de hoogte van de verschuldigde belastingen te bepalen.

Voorbeeld met CO2-fraude

Een werknemer heeft een bedrijfswagen. De cataloguswaarde van de wagen is 28.900 euro. Op het inschrijvingsbewijs wordt door de CO2-fraude geen vermelding gemaakt van de reële CO2- uitstoot van 115 gram per kilometer, maar slechts van 102 gram per kilometer. Het berekende en aangegeven voordeel van alle aard bedraagt dan 136,24 euro per maand.

Voorbeeld met reële CO2-uitstoot

We vertrekken van hetzelfde voorbeeld, maar kijken hoeveel het voordeel alle aard zou zijn als we de reële CO2- uitstoot nemen in plaats van de door fraude vastgelegde CO2- uitstoot.

De werkelijke CO2-uitstoot is 115 gram per kilometer. Het voordeel van alle aard zou dan 163,08 euro per maand moeten bedragen in plaats van de aangegeven 136,24 euro per maand.

Hoe hoger het voordeel alle aard, hoe meer belastingen je betaalt. Deze werknemer moet dus eigenlijk meer belastingen betalen op zijn bedrijfswagen, en zal daardoor minder nettoloon overhouden.

De CO2-uitstoot heeft verder ook nog een impact op de CO2-bijdrage die de werkgevers moeten betalen op de bedrijfswagens, op de belasting inverkeerstelling en de aftrekbare beroepskosten. Dus ook hier maakt de CO2-fraude slachtoffers.

Geen extra belastingen betalen

Hoewel de fraude tot gevolg heeft dat voor een aantal bedrijfswagens hogere belastingen moeten betaald worden, heeft minister van Financiën Van Overtveldt in de Kamer verklaard dat de federale overheid de gederfde fiscale inkomsten als gevolg van 'dieselgate' niet zal terugvorderen van de Belgische automobilist. De fraude is immers niet de fout van de bedrijven of van de werknemers.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.