Hoeveel dagen mag ik als seizoenarbeider werken?

Het aantal dagen dat je in België als seizoenarbeider mag werken, is wettelijk vastgelegd. Er bestaan echter twee uitzonderingen ...

Als seizoensarbeider krijg je van je eerste werkgever een plukkaart die je nodig hebt om te kunnen werken. Hou er wel rekening mee dat je als seizoenarbeider maar 65 dagen per jaar mag werken. Uitzonderingen zijn landbouwbedrijven, waar je maar 30 dagen aan de slag mag, en de witloofteelt, waar je 100 dagen mag werken. Wanneer je bijvoorbeeld 65 dagen gewerkt hebt op een ander bedrijf, mag je nog 35 dagen aan de slag in de witloofteelt. Verder mag je niet meer werken dan 11 uur per dag en 50 uur per week.

Meer info over Student , Studentenjob , Contract , Seizoensarbeid

27/09/2013