Hoeveel ben ik waard?

Welk loon kan ik vragen?

Je kunt onder meer via internet uitzoeken welk loon gangbaar is voor de functie waarvoor je solliciteert.

Benieuwd hoeveel jij zal verdienen? (Of zou moeten verdienen?) Bereken het snel via onze Jobat Loonwijzer.        

Bruto is geen netto

Hou er wel rekening mee dat de daar vermelde bedragen brutobedragen zijn. Bij loonsonderhandelingen wordt er ook bijna altijd enkel over brutobedragen gesproken. Hoeveel je van een brutoloon netto overhoudt is namelijk afhankelijk van bepaalde factoren (zoals je gezinssituatie).

> Hoeveel blijft er van jouw brutoloon netto over?     

Extra tips

Je kunt ook te rade gaan bij kennissen of familieleden om te horen welk loon redelijk zou zijn voor iemand met jouw diploma, ervaring en functie. In bepaalde sectoren liggen de (minimum-)lonen ook vast in een cao (de collectieve arbeidsovereenkomst). Deze bedragen zouden je in ieder geval een idee moeten geven over de gangbare lonen.

Meer info over Hoeveel ben ik waard?

08/09/2008