Hoeveel bedraagt de vergoeding bij collectief ontslag?

collectief ontslag

De werkgever is onder bepaalde voorwaarden ook verplicht om bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers. In principe wordt deze vergoeding vier maanden betaald, maar er zijn uitzonderingen.

Sommige werknemers die getroffen worden door een collectief ontslag hebben niet automatisch recht op deze bijzondere vergoeding (bouwvakkers bijvoorbeeld, of dokwerkers, vissers en uitzendkrachten).

Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen waarop deze werknemers aanspraak kunnen maken.

Het netto-referteloon is gelijk aan het brutomaandloon begrensd tot 2962,54 euro (bedrag op 1 september 2008) en verminderd met de persoonlijke sociale-zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding.

Inschakelingsvergoeding

Sinds april 2009 is een werkgever verplicht om bij elk collectief ontslag een tewerkstellingscel op te richten. Tijdens de periode in de tewerkstellingscel krijg je maandelijks een inschakelingsvergoeding, ongeveer gelijk aan je loon. Eén uitzondering: heb je minder dan 1 jaar anciënniteit, dan krijg je enkel een eenmalige ontslagvergoeding in verhouding tot je anciënniteit.

Deze inschakelingsvergoeding komt bovenop je bijzondere vergoeding voor collectief ontslag.


Alle overheidsinformatie over een collectief ontslag vind je op de website van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.

           

Meer info over Ontslag , Ontslagen worden

15/01/2009