Hoeveel bedraagt de bedrijfstoelage bij SWT (brugpensioen)?

Als SWT-er krijg je naast je werkloosheidsuitkering een bedrijfstoeslag, betaald door je laatste werkgever of door een fonds voor bestaanszekerheid.

Deze vergoeding bedraagt op zijn minst de helft van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het nettomaandloon.

Beperking

Er is evenwel een beperking: dat maandloon wordt geplafonneerd op 3.780,69 euro. Ook hier kan via een cao een specifieke regeling uitgedokterd worden, zodat de loongrens hoger komt te liggen.

Je krijgt de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

In samenwerking met Securex 

(Laatste update: 06/10/2014) 

Meer info over Brugpensioen

06/10/2014