Hoe weet ik onder welk paritair comité ik val?

Je vindt het paritair comité terug op je loonfiche

Elke Belgische onderneming uit de privésector behoort tot een paritair comité, bepaald door de activiteit van het bedrijf.

Een bouwonderneming valt bijvoorbeeld onder pc 124. Arbeiders die in de scheikundige sector werken, vallen dan weer onder paritair comité 116. En zo'n 400.000 bedienden zijn ondergebracht in het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden: PC 218.

De indeling in paritair comités dateert van 1968 en is gebaseerd op de economie en de industrieën van toen. Ze is dus vaak achterhaald. Om zeker te zijn welk paritair comité van toepassing is, raadpleeg je best je loonfiche.

Let op: binnen een bedrijf vallen arbeiders en bedienden vaak onder een ander paritair comité.

Meer info over Contract , Inhoud contract , Loonbrief

25/11/2009