Hoe pakken bedrijven alcoholmisbruik aan?

Alcoholmisbruik op kantoor

Bedrijven hebben niet enkel de taak alcohomisbruik te ‘behandelen’ (door opvang, behandeling, begeleiding en bestraffing van de medewerker met het probleem). Ze kunnen ook het misbruik proberen te voorkomen en het tijdig op te sporen.

Een intentieverklaring door de directie is een goede zaak als preventiemaatregel. Sensibiliseringscampagnes behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan nultolerantie, andere maken een uitzondering voor recepties, of laten over de middag één of twee pintjes toe. Belangrijk is dat de regels voor iedereen gelden en dat je alcohol constructief bespreekbaar kunt maken.

De procedures worden best geformaliseerd door ze op te nemen in het arbeids- of huishoudelijk reglement. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Meer info over Alcohol

11/09/2008