Hoe gegeerd ben jij op de arbeidsmarkt?

Eén jaar na afstuderen, blijkt een kleine 12 procent van de schoolverlaters ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. De andere 88 procent is in de meeste gevallen aan het werk. Maar achter deze cijfers gaan grote verschillen schuil. Vijf feiten over schoolverlaters.

4 oktober 2016

Delen

jonge professional

1. Schoolverlaters vinden vlotter werk

Door de verbeterde conjunctuur en arbeidsmarkt vinden schoolverlaters gemakkelijker werk. In vergelijking met het jaar ervoor daalde het aantal schoolverlaters dat na een jaar bij de VDAB is ingeschreven, het zogenaamde restpercentage.

Belangrijk is dat deze daling volledig is toe te schrijven aan de hooggeschoolden. Het restpercentage van de laaggeschoolden steeg bijvoorbeeld. Zij hebben het, in vergelijking met een jaar geleden, dus wél moeilijker om werk te vinden. Van de schoolverlaters die (op niet meer leerplichtige leeftijd) zelfs geen getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs behaalden, zit na een jaar bijvoorbeeld meer dan 40 procent nog zonder werk.

2. Een (technisch) diploma is belangrijker dan ooit

Het behalen van een kwalificatie blijft het toegangsticket tot de arbeidsmarkt. “We zien dat bijvoorbeeld voor steeds meer technische jobs minimaal een bachelordiploma wordt gevraagd”, benadrukt Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie bij de VDAB. Gelukkig beseffen steeds meer jongeren dat ook. De daling in het aantal ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters, die al een paar jaar aan de gang is, zet zich voort. Het aantal schoolverlaters zonder diploma daalt op drie jaar tijd bijvoorbeeld met ruim een kwart. De VDAB legt, ook in functie hiervan, de nadruk op de verdere noodzaak van duaal leren.

3. Vrouwen doen het beter

Meer dan 60 procent van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters zijn mannen. Bij de hooggeschoolden zien we een omgekeerde verhouding: daar is 60 procent van alle schoolverlaters een vrouw. In elk studieniveau van de hooggeschoolden zijn de vrouwen in de meerderheid.

Anderzijds blijven jongeren hardnekkig vasthouden aan de traditionele keuzepatronen. Ondanks alle inspanningen om meer meisjes in zogenaamde STEM-opleidingen (science, technology, engineering en maths) te krijgen, verandert hier vooralsnog weinig.

4. Professionele bachelor is uitstekende basis voor werk

Vooral professionele bachelors sluiten erg goed aan bij de arbeidsmarkt. Op een paar richtingen na, zoals audiovisuele technieken en pop- en rockmuziek, kun je – althans in functie van het vlot en snel vinden van werk – in dit studieniveau eigenlijk alleen goede keuzes maken. Maar er is een groot verschil tussen een professionele en een academische bachelor. Deze laatste mist de vervolmaking van de masterjaren. Van de schoolverlaters met een academische bachelor zit 11 procent na een jaar zonder werk, een vrij hoog aantal. Bij de professionele bachelor is dat 5,5 procent.

5. Afgestudeerde masters vinden gemakkelijker werk dan bachelors

Vaak wordt beweerd dat masters moeilijker werk vinden dan (professionele) bachelors. Dat is niet zo. Amper 5,4 procent van de afgestudeerde masters is na een jaar nog op zoek naar werk. Afgestudeerde masters maken volgens de VDAB-cijfers zowat de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Ook al zijn er grote verschillen tussen de masteropleidingen. Van alle afgestudeerden doen enkel de afgestudeerden in de HBO5-opleidingen het gemiddeld gesproken nog beter dan zij met een masterdiploma.

Wie ligt goed in de markt (en wie minder)?

Master: welke opleidingen geven de beste kansen op werk?
(hoeveel procent zit een jaar na afstuderen zonder werk)

 1. Tandheelkunde: 0,0%
 2. Geneeskunde: 0,2%
 3. Farmaceutische wetenschappen: 1,8%
 4. Toegepaste wetenschappen: 1,9%
 5. Dierengeneeskunde: 2,3%
 6. Sociale gezondheidswetenschappen: 2,6%
 7. Handelswetenschappen en bedrijfskunde: 2,7%
 8. Bewegings- en revalidatiewetenschappen: 2,8%
 9. Industriële wetenschappen en technologie: 3,0%
 10. Economische en toegepaste economische wetenschappen 3,5%

Master: welke opleidingen sluiten minder aan op de arbeidsmarkt?
(hoeveel procent zit een jaar na afstuderen zonder werk)

 1. Godsdienstwetenschappen: 20,7%
 2. Audiovisuele en beeldende kunst: 17,5%
 3. Nautische wetenschappen: 15,6%
 4. Archeologie en kunstwetenschappen: 14,3%
 5. Geschiedenis: 13,8%
 6. Wijsbegeerte en moraal: 13,4%
 7. Muziek en podiumkunsten: 11,4%
 8. Taal en letteren: 10,1%
 9. Biomedische wetenschappen: 8,8%
 10. Wetenschappen: 8,5%

Professionele bachelor: welke opleidingen geven de beste kansen op werk?
(hoeveel procent zit een jaar na afstuderen zonder werk)

 1. Landschaps- en tuinarchitectuur: 0%
 2. Medische beeldvorming: 0%
 3. Optiek en optometrie: 0%
 4. Orthopedie: 0%
 5. Verpleegkunde: 0,6%
 6. Mechanisch ontwerp: 1,4%
 7. Elektromechanica: 1,5%
 8. Vastgoed: 1,5%
 9. Bouw: 1,6%
 10. Vroedkunde 2,2%

Professionele bachelor: welke opleidingen sluiten minder aan op de arbeidsmarkt?
(hoeveel procent zit een jaar na afstuderen zonder werk)

 1. Audiovisuele technieken: 30%
 2. Pop- en rockmuziek: 28,1%
 3. Modetechnologie: 21,4%
 4. Audiovisuele kunsten: 20,5%
 5. Sport en bewegen: 14,8%
 6. Journalistiek: 14,4%
 7. Grafische en digitale media: 13,5%
 8. Interieurvormgeving: 13,5%
 9. Beeldende vormgeving: 10,3%
 10. Luchtvaart 9,5%

Bron: Schoolverlatersrapport VDAB, 2016
Disclaimer: Bij sommige richtingen is het aantal schoolverlaters beperkt, waardoor het restpercentage al vlug de hoogte in kan gaan.
 

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.