Het verschil tussen een ecocheque en een maaltijdcheque?

ecologische energie

Het systeem van de ecocheque is duidelijk geïnspireerd op dat van de maaltijdcheque, maar toch zijn er enkele belangrijke verschilpunten.

Zo betaalt de werknemer geen persoonlijke bijdrage voor de ecocheque. Voor de maaltijdcheque bedraagt de persoonlijke bijdrage echter minimaal 1,09 euro.

Elke gewerkte dag geeft in principe recht op een maaltijdcheque. Het aantal ecocheques hangt echter niet af van het aantal gewerkte dagen.

Wel wordt een prorata-regeling toegepast voor werknemers die in de loop van de referteperiode in of uit dienst treden bij de betrokken werkgever. Ook worden welbepaalde perioden van schorsing (o.a. moederschapsrust) gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Meer info over Extralegale voordelen , Maaltijdcheques , Ecocheques

15/04/2009