Het statuut van arbeider versus bediende: alle verschillen op een rij

Wie is arbeider? Wie is bediende? En wat zijn precies de verschillen? Wij zetten ze allemaal op een rij ...

2 januari 2014

Delen

bediende vs. arbeider

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden staat al een aantal jaren ter discussie, omdat het volgens sommigen archaïsch en discriminerend zou zijn. De arbeidsrechtbank van Brussel stelde hierover in 2010 nog een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Voorlopig is het evenwel nog wachten op een uitspraak.

Zeker is alvast dat ook de sociale partners er zich bewust van zijn dat dit onderscheid op lange termijn moet verdwijnen. Het harmoniseren van beide statuten is echter niet gemakkelijk. Enerzijds willen de vakbonden het statuut van de arbeiders opwaarderen zonder te raken aan de verworvenheden van de bedienden. Anderzijds vinden de werkgevers dat het bediendenstatuut te duur is. Kortom: de af te leggen weg is lang en moeilijk.

Wie is arbeider, wie is bediende?

De arbeidsovereenkomstenwet geeft een definitie van wie als arbeider en wie als bediende beschouwd moet worden:

  • Een arbeider is een werknemer die in hoofdzaak handenarbeid verricht.
  • Een bediende is een werknemer die in hoofdzaak hoofdarbeid of intellectuele arbeid verricht.

De verschillen

  Arbeiders Bedienden
Moment van uitbetaling
loon
 
minimum 2 keer per maand met
maximum 16 dagen tussen
(betaling van een voorschot)

 
maandelijks
 
Gewaarborgd
loon in
geval van
arbeids-
ongeschiktheid


 
Normaal loon gedurende 7 dagen.
 
Normaal loon gedurende 30 dagen.

 
Tijdelijke
werkloosheid
 
Mogelijkheid tot invoering van tijdelijke werkloosheid met eventueel bovenop de werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding van het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever

Opgelet: in sommige sectoren wordt de duur van de economische werkloosheid door een koninklijk besluit bepaald.

 
Onbestaande.
 
Vakantiegeld   Betaald door de vakantiekas.

Berekend op het geheel van het ontvangen salaris tijdens het voorgaande jaar.
 
Betaald door de werkgever.

Berekend op het salaris van de maand waarin de vakantie wordt opgenomen.

 
Patronale
sociale-
zekerheids-
bijdragen
 
+/- 38,38% op 108 % van het brutoloon

(108% omdat de werkgever zo de bijdragen
voor het vakantiegeld betaalt)

Opgelet: de patronale bijdrage kan variëren
van sector tot sector, dit hangt af van de
bijkomende bijdragen voor het sociaal fonds
bvb. in de bouwsector betaalt men 13 à 15%
extra, terwijl dit in de horeca
maar 1,40 à 1,45% is.

 
+/- 32,38% van het brutoloon

Opgelet: ook hier worden bijkomende bijdragen voor het sociaal fonds in rekening gebracht die variëren van sector tot sector
 
Persoonlijke
sociale-
zekerheids-
bijdragen


 
13,07% op 108% van het brutoloon
 
13,07% van het brutoloon
 

in samenwerking met Securex 

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Laga (laatste update: 30.12.2013) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.