Het sociaal statuut van zelfstandigen: verbeteringen voor 2010

Het federale budget 2010-2011 biedt enkele nieuwe marges voor zelfstandigen ter verbetering van hun statuut. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen...

28 januari 2010

Delen

 1. Verlenging uitstel van betaling van de sociale bijdragen
  In het kader van de anti-crisismaatregelen kan elke zelfstandige uitstel vragen voor de betaling van de sociale bijdragen van de eerste 3 kwartalen van 2010. Alles moet wel ten laatste op 31 december 2010 betaald worden of anders moet er een afbetalingsplan afgesproken zijn met het sociaal verzekeringsfonds.
 2. Verhoging van de minimumpensioenen
  Op 1 augustus 2010 worden de minimumpensioenen voor zelfstandigen verhoogd:
  - 20 euro voor een gezinspensioen, goed voor een maandelijks minimumpensioen van 1.233 euro.
  - 25 euro voor een alleenstaande, goed voor een maandelijks minimumpensioen van 945 euro.
  In vergelijking met de loontrekkende is er nog een verschil van 22 euro voor gezinnen en 59 euro voor alleenstaanden.
 3. Verhoging uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
  De arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen stijgen ook in 2010. Voor gezinnen komt er 47 euro per dag bij, voor alleenstaanden 36 euro.
 4. Databank van vervangende ondernemers
  De overheid gaat dit jaar een databank opbouwen met "vervangende ondernemers". Dit zal aan zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken de mogelijkheid bieden om de continuïteit van hun onderneming te verzekeren. De inschrijving in deze databank zal gebeuren via de ondernemingsloketten.
 5. Onderbreking van de carrière
  Het zogenaamde Familieplan omvat onder meer maatregelen voor zelfstandigen die hun carrière onderbreken. Zelfstandigen met een ernstig ziek kind of partner krijgen een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen en een gelijkstelling (behoud van pensioenrechten) voor het kwartaal dat op de onderbreking van de beroepsactiviteit volgt.
 6. Moederschapsverlof
  Als in de eerste dagen na de geboorte blijkt dat het kind langer in het ziekenhuis moet blijven, kan een zelfstandige moeder haar moederschapsverlof verlengen gedurende een periode van maximaal 24 weken. Wanneer de moeder van een pasgeboren baby overlijdt, zal het resterende saldo van het moederschapsverlof en de uitkeringen overgedragen worden aan de persoon die de zorg voor de baby overneemt.
  

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.