Helft werknemers ziet baas nooit

Ken jij je baas?

Bijna een op drie Nederlandse werknemers geeft aan dat hij zijn baas niet zou herkennen als hij hem tegenkwam. Niet minder dan de helft heeft helemaal nooit contact met de hoogste baas.

Het was het onderzoeksbureau De Vos & Jansen dat tot die bevindingen kwam na een online onderzoek bij 788 mensen. Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan een derde van de Nederlanders denkt dat hun baas geen idee heeft wat er zich op de werkvloer afspeelt. De helft is ervan overtuigd dat de baas ook geen flauw benul heeft van de bezigheden van de werknemers.

Vrouwelijke vs. mannelijke baas

Vrouwelijke bazen zouden volgens het onderzoek meer contact hebben met hun werknemers. Bovendien zouden ze beter op de hoogte zijn van wat er leeft op de werkvloer dan hun mannelijke tegenhangers.

Werknemers lijken hun vrouwelijke baas ook minder verwijten te maken wanneer het gaat over aanwezigheid op de werkvloer. Terwijl de helft van de werknemers met een mannelijke baas van mening is dat deze zijn gezicht te weinig laat zien, geldt dat voor de werknemers onder een vrouwelijke baas slechts in een op vijf gevallen.

Baas moet meedraaien op de werkvloer

Uit de enquête blijkt eveneens dat de helft van de werknemers het een goed idee zou vinden mocht de hoogste in rang eens komen meedraaien op de werkvloer. Het merendeel van de bevraagden is er echter van overtuigd dat de baas hun taken niet zou aankunnen.

Veronica, de Nederlandse tv-zender die de resultaten naar buiten bracht, zendt vanaf 21 september een nieuw realityprogramma uit, ‘Undercover Boss’, waarin de directeurs van enkele grote Nederlandse bedrijven incognito de werkvloer opgaan om te weten te komen wat er leeft binnen hun organisatie.

(mo) 

Meer info over Bazen

27/09/2010

  • 27 september 2010
  • Bazen