Helft ouders heeft stress op werkdag

Bijna de helft, 44 procent, van de Vlaamse moeders en vaders voelt zich gestresseerd op een gewone werkdag. Dertien procent zegt veel stress te hebben, 31 procent ondervindt een matige stress.

Dat blijkt uit de gezinsenquête 'Gezinnen onder druk' waarvan Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) en de Gezinsbond de resultaten meegedeeld hebben.

Voor de gezinsenquête werd gepeild naar het stressgevoel van Vlaamse gezinnen bij de combinatie arbeid-gezin: 4.017 Vlaamse mannen en vrouwen met minstens één kind onder de 12 jaar vulden de enquête in (3.185 mama's en 832 papa's). Zevenennegentig procent van de respondenten heeft betaald werk en moet dus werk en gezin combineren.

Meer stress voor moeders

Vooral vrouwen en eenoudergezinnen geven aan gestresseerd te zijn. Tijdens de ochtend en bij onvoorziene gebeurtenissen piekt de stress. De avond - koken en eten, kinderen helpen bij huiswerk en huishoudelijke taken - verloopt voor de vaders behoorlijk ontspannen. Maar de moeders blijken twee keer zo vaak aan te geven 'veel stress' te hebben bij de avondactiviteiten.

'Flexibeler mogen werken en meer betaalde huishoudhulp worden gezien als beste oplossingen', luidt het in een persmededeling. Voorbeelden zijn tele- of thuiswerk en verlof op drukke gezinsmomenten.

(28/01/2009)

Meer info over Carrière , Stress , Evenwicht werk-privé

28/01/2009