Heeft opvolging van werklozen effect?

In juli 2004 werd het Plan voor de Begeleiding en de Opvolging van werklozen ingevoerd. Onder meer verwittigingen, evaluatiegesprekken en eventueel sancties moeten werklozen aansporen om een job te zoeken. Wetenschappers van de UGent en de UCL (Université catholique de Louvain) onderzochten de impact.

28 juni 2011

Delen

actief op zoek naar werk
"De eerste schriftelijke verwittiging valt pas na 13 maanden in de bus" (Bart Cockx, UGent)

Opvolging kan de jobkansen voor individuele werklozen sterk bevorderen, blijkt uit het onderzoek. De impact op de macro-economische evolutie van de werkloosheid is evenwel beperkt. Dat het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden tussen 2004 en 2008 met 23 procent daalde, heeft meer te maken met de verbetering van de economische conjunctuur dan met het opvolgingsbeleid.

Smijten met overheidsgeld

Acht maanden na de eerste verwittigingsbrief heeft bijna de helft van de aangeschreven werkzoekenden een job gevonden. Hadden ze die brief niet gekregen, zou dat maar 35 procent zijn, beweren de onderzoekers. De eerste schriftelijke verwittiging valt trouwens pas na 13 maanden uitkering - bij jongeren na 7 maanden - in de bus. Dat kan vlugger, vinden de onderzoekers. Al waarschuwen ze ook voor een te snelle opvolging. Heel wat werklozen vinden sowieso werk. Voorbarig investeren in hun opvolging zou smijten met overheidsgeld zijn.

Nog een vaststelling: hoe meer vacatures er zijn, hoe succesvoller het opvolgingsbeleid. In dit scenario is de opvolging zelfs doeltreffender voor laag- dan voor hooggeschoolden. Zijn er weinig jobs, dan bevordert de controle vooral de tewerkstelling van hooggeschoolden.

Matig financieel voordeel

Werklozen die werk vinden na opvolging, verdienen doorgaans minder dan wie autonoom uit de werkloosheid stroomt. Het financieel voordeel voor de overheid is dan ook maar matig, becijferden de onderzoekers. Daarvoor maakte ze een kosten-batenanalyse van de uitgaven aan sociale uitkeringen en de inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen.

De sanctievoet - het aantal sancties in verhouding tot het totaal aantal werklozen - is de afgelopen jaren sterk gestegen (zie grafiek). Tussen 2003 en 2008 was er een verdriedubbeling. Vooral Wallonië heeft een sterke inhaalbeweging gemaakt. De stijgende sanctievoet is vooral het gevolg van een betere informatieoverdracht tussen de RVA en gewestelijke arbeidsdiensten zoals VDAB en Forem. Ook de koppeling van de databanken van de RVA aan die van de Sociale Zekerheid zorgt voor betere controles.

(mo) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.