Hebben deeltijdse werknemers recht op 10 feestdagen per jaar?

25ste

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 feestdagen per jaar, maar dat geldt niet altijd voor deeltijdse werknemers. Het recht op de feestdag voor een deeltijdse werknemer hangt af van het vaste of variabele karakter van zijn/haar uurrooster. Olivier Marcq, juridisch expert van Acerta legt uit.

Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster

De deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben slechts recht op de feestdagen en vervangingsdagen die vastgelegd werden voor de voltijdse werknemers indien deze samenvallen met een dag waarop ze prestaties moeten leveren uit hoofde van hun werkregime, zoals opgenomen in hun arbeidsovereenkomst.Met andere woorden, de deeltijdse werknemer die op basis van de aard van zijn tewerkstelling normaal niet werkt op de vervangingsdag van een wettelijke feestdag die op een zondag of een gebruikelijke rustdag valt, kan geen aanspraak maken op een andere vervangingsdag.

De deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben recht op alle feestdagen en vervangingsdagen die voorzien zijn door de wet of door een koninklijk besluit en die samenvallen met een dag waarop ze moeten werken volgens hun bekendgemaakte deeltijdse uurrooster. Moeten ze volgens hun bekendgemaakte deeltijdse uurrooster niet werken op een feest- of vervangingsdag (of werd het uurrooster niet bekendgemaakt), dan hebben ze geen recht op een betaalde vrije dag.

 

Om misbruiken te voorkomen heeft de wetgever in dit geval echter voorzien dat ze een bepaald bedrag moeten krijgen voor elke feest- en vervangingsdag die niet samenvalt met hun uurrooster.

(sdc) - Bron: Acerta 

Meer info over Inhoud contract , Jaarlijkse vakantie

24/05/2017