Heb ik recht op een aanmoedigingspremie?

aanmoedigingspremie

De Vlaamse overheid kent in sommige gevallen bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie toe aan wie tijdskrediet opneemt. De regeling verschilt naargelang de sector waarin je tewerkgesteld bent.

Over het algemeen gaat het om 3 bijzondere redenen om tijdkrediet op te nemen.

  1. Zorgkrediet
    Wanneer je halftijds of volledig tijdskrediet neemt voor de zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Ook bij een thematisch verlof (voltijds, halftijds of 1/5) dat wordt toegekend door de RVA (ouderschapsverlof, verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, of palliatief verlof) kun je een zorgkrediet aanvragen.
  2. Opleidingskrediet
    Wanneer je halftijds of volledig tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen.
  3. Steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
    Wanneer je noodgedwongen minder moet gaan werken omdat het bedrijf waarin je werkt in moeilijkheden verkeert of aan herstructurering doet. De Vlaamse overheid geeft je dan een premie om je inkomensverlies te compenseren en banen te redden.

Bedragen zorgkrediet

Voor een arbeidsduurvermindering van 1/5 krijg je een maandelijkse premie van 56 euro netto. Bij halftijds tijdskrediet of thematisch verlof, krijg je een premie van 113 euro netto bovenop je uitkering van de RVA. Wanneer je voltijds tijdskrediet of een thematisch verlof neemt, krijg je een extra aanmoedigingspremie van 169 euro.

Als je alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 41,76 euro netto boven op de bedragen die hierboven vermeld zijn.

Bedragen opleidingskrediet

De aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid bedraagt tussen 56 en 169 euro netto per maand. Als je alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 41,76 euro netto extra.

Bedragen steun voor werknemers

De aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid bedraagt tussen 56 en 141 euro netto per maand.

(Bedragen geldig vanaf 01.12.2012, voor de privésector)

Je vindt alle informatie over de aanmoedigingspremie op www.werk.be 

Meer info over Tijdskrediet , RVA

23/09/2013