Heb ik nog recht op kinderbijslag als ik stage loop nadat ik afgestudeerd ben?

Kinderbijslag krijg je tot de leeftijd van 25 jaar zolang je les volgt.

Een stage wordt met cursusuren gelijkgesteld als ze een voorwaarde vormt voor het behalen van een erkend diploma, getuigschrift of brevet. Onder bepaalde voorwaarden geven stages voor een benoeming in een openbaar ambt (bijv. gerechtsdeurwaarder, notaris) ook recht op kinderbijslag.

Als je stage geen voorwaarde is voor het behalen van een diploma, krijg je tijdens je stageperiode geen kinderbijslag meer.

Meer info over Student , Stageplaats

26/09/2013