Groeisector: Groene energie

De fossiele brandstoffen raken langzaam maar zeker uitgeput en de oliemiljardair wordt een uitstervend ras. "Bovendien ziet West-Europa het niet meer zitten om zo afhankelijk te blijven van geïmporteerde energie, om het dan nog niet te hebben over de milieu-impact", vertelt Christophe Van Nevel, CFO bij biomassabedrijf Thenergo.

"Zo schrijft Europa voor dat tegen 2020 een vijfde van de Europese energieproductie uit duurzame energie moet komen. Daarnaast moet de CO2-uitstoot 20 procent verminderen. De efficiëntie van het energieverbruik moet daarentegen 20 procent stijgen."

In groene energie zit dus muziek, en omzet. Zo noteerde Thenergo ruim 5 keer meer inkomsten tijdens het eerste semester van 2008 in vergelijking met het jaar voordien, met bovendien een stijging van de winstmarges.

200.000 ton aardappelschillen

Maar wordt het succesverhaal niet gehypothekeerd door de financiële crisis? Zo raakt C-Power, de bouwer van het windenergiepark in de Noordzee, niet meer aan krediet bij de banken. "De tiental projecten die we momenteel in opbouw hebben, kunnen we zeker nog financieren. Door onze positieve cashflows zijn de banken nog wel bereid ons krediet te verstrekken", zegt Van Nevel.

Intussen is Thenergo ook sterk gegroeid in personeel. Terwijl er midden 2007 nog maar 14 man voltijds aan de slag was, zijn dat er momenteel al 166. "Hoeveel nieuwe aanwervingen er komen, hangt af van de omzetgroei", legt Van Nevel uit. "Maar we zitten alleszins nog volop in groei. Zo halen we ook energie uit afval, zeker iets om in de gaten te houden." 200.000 ton aardappelschillen kunnen jaarlijks bijvoorbeeld tot 40 gigawatt/uur elektriciteit opleveren. Dat is voldoende om 10.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

Wordt Thenergo dan misschien de nieuwe Electrabel? "Door consolidatie zullen er binnen een aantal jaar waarschijnlijk nog maar enkele grote spelers in groene energie overblijven", meent Van Nevel. "De energieconsumptie zal zeker niet dalen, dus dat creëert meer markt."

 bullets Groeisector: Duurzaam bankieren

Meer info over Jobs met toekomst

21/12/2008