Gemiddeld 6 maanden op zoek naar werk

Job gezocht

Normaal gezien duurt het gemiddeld 3,5 maanden alvorens iemand een (nieuwe) job vindt. In de huidige conjunctuur is dit al opgelopen tot 6 maanden.

Wie tegenwoordig op zoek gaat naar een nieuwe job doet daar gemiddeld 6 maanden over, aldus recent Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van AGO. Vroeger was dat gemiddeld slechts 3,5 maanden.

De snelheid waarmee iemand een (nieuwe) job vindt, is sterk afhankelijk van zijn/haar arbeidsmarktpositie, zo blijkt. Zo vindt iemand die van werkgever verhuist veel sneller een job dan iemand die werkloos is. In het eerste geval duurt het zo’n 5 maanden, aldus de studie. Een werkloos iemand met hetzelfde profiel doet er gemiddeld zeventien maanden over, wat 3,5 keer langer is dan in het eerste geval.

Leeftijd

Vanaf de leeftijd van 42 jaar ondervinden werkzoekenden bovendien een negatieve invloed op zoek naar werk. Vanaf 50 jaar is de gemiddelde tijd die men spendeert bij het zoeken van een nieuwe baan 8,4 maanden, tegenover gemiddeld 6 maanden in het geval van een jonger iemand.

(kv) – Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, AGO 

Meer info over Zoektocht

02/04/2013